Konference: Optické komunikace 2019

Optické komunikace 2019

Zveme vás na 30. ročník konference a výstavy Optické komunikace, která se uskuteční ve dnech 11.–12. listopadu v Praze v hotelu Olympik. Letos budou hlavním tématem optické sítě pro gigabitovou společnost.

První den se formou přehledových přednášek a panelové diskuse zaměří na budování stav optické konektivity pro sítě s velmi vysokou kapacitou (VHCN). Sítě VHCN jsou definovány novým kodexem elektronických komunikací a představují nový kvalitativní skok sítí a služeb. Očekává se, že budou rozhodujícím trendem v oblasti elektronických komunikací pro příští programové období EU od roku 2021.

Další témata budou zahrnovat např. sítě NGN/NGA, optické sítě pro energetiku, optické přenosové systémy a síťové prvky, optická vlákna, kabely a komponenty, zpracování optického signálu, přenos optického signálu volným prostorem či obrazovou fotoniku. Těšit se můžete např. na přednášky Přenos rádiových vln přes optické infrastruktury v podání Prof. Ing. Stanislava Zvánovce, Ph.D. z ČVUT nebo Optické přípojné sítě v České republice od Mgr. Petra Filipiho z MPO ČR. Druhý den jsou na programu dva vzdělávací bloky, které poskytnou nejnovější informace o optických vláknech a nových směrech zpracování a kompresi obrazu. Obě témata jsou důležitá pro přenosy TV a videa s vysokou kvalitou.

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost, telekomunikační operátory, dodavatele technologií, měřicí techniky, poskytovatele služeb, akademické pracovníky i zástupce obcí a státní správy.

Bližší informace, program a možnost registrace naleznete na webu www.action-m.com/ok2019/

Související příspěvky

Leave a Comment