Sledujte naplněnost kontejnerů na tříděný odpad

mobilní aplikace Moje Praha

Obyvatelé Prahy mohou od října sledovat aktuální zaplněnost 424 kusů sběrných nádob na separovaný odpad. Díky tomu si budou moci velmi snadno najít nejbližší stanoviště a ověřit si, zda je možné zde tříděný odpad vyhodit. To jim umožní nová aktualizace mobilní aplikace Moje Praha, která je součástí projektu chytrého svozu odpadu, který byl Praze zahájen letos v únoru a roku a potrvá 12 měsíců.

Hlavním cílem pilotního projektu je vybudování a otestování nástroje, který umožní on-line dohled nad stavem zaplněnosti u vytipovaných sběrných nádob na tříděný odpad (papír, plast, čiré sklo, barevné sklo, nápojové kartóny a kovové obaly). Očekáváme, že tato technologie přinese městu nové informace o výtěžnosti nádob, a napomůže tak zpřesnit a kvalifikovat rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů odpadů.

„Moderní systém digitálního odpadového hospodářství využívající chytré technologie a prvky z oblasti Internetu věcí, který v rámci pilotního provozu testujeme, může do budoucna ukončit trápení Pražanů s přeplněnými kontejnery. Díky naší mobilní aplikaci Moje Praha si budou moci poté všichni obyvatelé města zobrazit mapu informující o aktuálním stavu zaplněnosti kontejnerů v jednotlivých lokalitách,“ uvádí k projektu Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s., která má v Praze na starosti testování a implementaci inovativních a chytrých řešení.

Občané města mají v aplikaci Moje Praha nově k dispozici informace o umístění stanoviště, druhu separovaného odpadu na daném stanovišti a u vybraných kontejnerů i o hladině a času posledního měření. V rámci aplikace Moje Praha mají uživatelé nově možnost vybrat si témata a oblasti, které se dle jejich zájmu budou zobrazovat na úvodní stránce.

K dispozici je rovněž i aplikace od výrobce senzorů s názvem Waste monitoring app Sensoneo. Obě aplikace jsou dostupné pro verze mobilního operačního Android i iOS. Tým vývojářů společnosti Operátor ICT dále vyvinul softwarový nástroj pro pracovníky města a městských částí, ve kterém lze zobrazit historii plnění nádob, historii výsypů a který umožňuje vytvářet reporty například o problematických stanovištích či efektivitě svozů.

„Pro Magistrát hlavního města Prahy představuje tento společný pilotní projekt se společností Operátor ICT zajímavou zkušenost a možnost sledování aktuální zaplněnosti sběrných nádob, primárně podzemních kontejnerů, s možností ověření si či porovnání nastavených parametrů jejich svozu prostřednictvím on-line monitoringu. Tento projekt může Magistrátu pomoci s nezbytnou optimalizací svozu tříděného odpadu a pevně věříme, že výsledky a zkušenosti s realizací projektu následně povedou ke zlepšení efektivity poskytování služby spojené se svozem tříděného odpadu, včetně zlepšení úrovně čistoty města,“ dodává vedoucí Oddělení odpadů Magistrátu hlavního města Prahy Radim Polák.

Celkem bylo v české metropoli nainstalováno 464 senzorů do nádob se spodním výsypem, z toho 424 pro měření zaplněnosti a 40 senzorů pro detekci ucpání vhozové šachty u podzemních kontejnerů. Senzory od výrobce Sensoneo j. s. a. zasílají data o aktuální hladině odpadu v nádobě v pravidelných intervalech šestkrát denně do datové platformy hlavního města Golemio. U 20 kusů podzemních nádob na papír a 20 kusů podzemních nádob na plast je pomocí dalšího senzoru testováno detekování ucpání vhozové šachty. Tím by v budoucnu mělo dojít k zamezení situace, kdy se kvůli ucpání hromadí nepořádek u nezaplněného kontejneru.

Všechna data získaná prostřednictvím instalovaných senzorů jsou zasílána do datové platformy hlavního města Prahy Golemio. „Díky datům z pilotního projektu, která datová platforma Golemio zpracovává, dokážeme jasně identifikovat problematické nádoby, tedy nádoby často zaplněné, ale také nádoby, které se vyvážejí v době, kdy je zaplněnost poměrně nízká. V celkovém průměru jsou nádoby zcela zaplněné 19,4 % času. Na druhou stranu 24 % svozů proběhlo ve chvíli, kdy byla nádoba zaplněna z 50 a méně procent. Data tak v budoucnu mohou sloužit jako podklad pro rozhodování o navýšení, nebo ponížení frekvence svozu,“ uvádí vedoucí oddělení datové platformy městské společnosti Operátor ICT Benedikt Kotmel.

Zdroj: Operátor ICT

Související příspěvky

Leave a Comment