Výzkum zdůrazňuje rostoucí trendy zelených střech a zeleného betonu

green roofs smart city

Živé střechy nebo zelené střechy se stále častěji implementují do komerčních inteligentních budov, což je trh, u kterého se podle nového výzkumu předpokládá růst z 36,42 miliard USD v roce 2020 na 59,30 miliardy USD v roce 2025.

Zelená řešení na střechách, oknech a dokonce i betonu jsou identifikována jako hlavní trendy ve zprávě z průzkumu trhu s inteligentními budovami společnosti Business Research Company.

Velikost trhu s inteligentními budovami

Velikost globálního trhu s inteligentními budovami dosáhla v roce 2020 hodnoty téměř 36,42 miliard USD, přičemž od roku 2015 rostl trh o 0,5 procenta (CAGR). Od roku 2025 se pak očekává růst o 8 procent (CAGR) do dosažení velikosti 87,25 miliard USD v roce 2030.

Zelená střecha je střecha budovy, která je pokryta vegetací a půdou nebo pěstebním médiem vysazeným nad hydroizolační membránu. Zelené střechy mají řadu výhod: vydrží déle ve srovnání s konvenčními střechami; přispívají ke snížení nákladů na energii pomocí přírodní izolace; snižují teplotu; omezují odtok dešťové vody a filtrují znečišťující látky a oxid uhličitý ze vzduchu a pomáhají zvyšovat přirozené prostředí volně žijících živočichů v zastavěných oblastech.

V některých městech USA, včetně San Franciska, je povinné začlenit 15–30 procent střešního prostoru pro solární, zelené střechy nebo jejich kombinaci.

Zpráva také zdůrazňuje použití nízkoemisních oken, která jsou potažena oxidem kovu, aby v létě blokovala sluneční paprsky a v zimě udržovala teplo uvnitř. Nízkoemisní okna významně snižují náklady na vytápění, ventilaci a klimatizaci (HVAC).

Pokročilejší verze tohoto, která zatím není komerčně dostupná, je známá jako elektrochromové sklo. Inteligentní sklo pomocí malého množství elektřiny nabíjí ionty, aby kontrolovalo množství světla, které odráží. Toto sklo se během svitu slunce zabarvuje a v noci se vrací k průhlednosti. Mezi další zelená skla patří izolační skla (skla se zdvojeným a trojitým zasklením), zasklení plněné plynem, tónovaná skla absorbující teplo, povlaky s nízkou emisivitou a spektrálně selektivní sklo.

Dalším trendem v odvětví inteligentních budov je používání zeleného betonu, betonu šetrného k životnímu prostředí. Zlepšuje tři pilíře udržitelnosti – environmentální, ekonomické a sociální dopady.

Beton je certifikován „zeleně“, když následuje redukce, opětovné použití nebo recyklace. Konkrétně jde o tři hlavní cíle zelené koncepce: snížení emisí skleníkových plynů; omezení využívání přírodních zdrojů, jako je vápenec, břidlice, jíl, přírodní říční písek, přírodní horniny; a používání odpadních materiálů v betonu, které vede ke znečištění ovzduší, půdy a vody.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Související příspěvky

Leave a Comment