Globální standardy pro inteligentní města

G20 Global Smart Cities Alliance on Technology Governance

Světové ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF) oznámilo vytvořené aliance s názvem G20 Global Smart Cities Alliance on Technology Governance, která zahrnuje 15 městských sítí a organizací pro správu technologií z celého světa. Cílem aliance je podporovat odpovědné a etické využívání technologií v inteligentních městech prostřednictvím stanovení globálních norem a standardních postupů pro používání připojených zařízení ve veřejných prostorech.

Aliance se zavázala společně navrhnout a představit globální politický rámec pro technologie inteligentních měst před summitem G20 v Saúdské Arábii, který se bude konat v roce 2020 a v současné době připravuje nominace z veřejných a soukromých subjektů, které mají zájem přispět ke globálním politickým standardům. První workshopy o navrhovaných postupech proběhnou v listopadu 2019 během světového kongresu Smart City Expo ve Španělsku.

„Pokud nebude rychle probíhající urbanizace efektivně řízená, může ochromit místní ekonomiky a významně narušit kvalitu života občanů,“ říká Jeff Merritt, vedoucí IoT, robotiky a inteligentních měst při Světovém ekonomickém fóru. „Využívání technologií v rámci inteligentního města nabízí obrovské možnosti, ale tako to může znamenat otevření Pandořiny skříňky. Vytvoření aliance je prvním krokem k urychlenému zavádění globálně osvědčených postupů, zmírnění rizik a posílení větší otevřenosti a důvěry ze strany veřejnosti v oblasti shromažďování údajů ve veřejných prostorách.“

Aliance byla založena v červnu během summitu G20 v japonské Osace a je „největší a nejambicióznější“ aliancí svého druhu. Členové aliance zahrnující městské, regionální i národní samosprávní organizace, soukromé společnosti, výzkumné instituce i občanské organizace budou vyvíjet, testovat a implementovat nové standardy a globální postupy.

„Pokrok inteligentních měst a komunit je zcela zásadní pro realizaci japonské vize společnosti 5.0,“ uvedl Koichi Akaishi, náměstek ministra vědy, techniky a inovací v Japonsku. „Musíme také co nejdříve začít řešit nejnaléhavější problémy světa, včetně změny klimatu a inkluzivního hospodářského růstu.“

„Pro města je velmi obtížné čelit problémům pro zavádění nových technologií a současně vyvážit ekonomický rozvoj a inovace se zajištěním ochrany samotné veřejnosti,“ dodává Chizuru Suga, vedoucí Centra pro čtvrtou průmyslovou revoluci při Světovém ekonomickém fóru. „Naší snahou je podporovat tato města prostřednictvím mezinárodní spolupráce a správy technologií.“

Zdroj: Enterprise IoT Insights

Související příspěvky

Leave a Comment