Ericsson přichází s licenční platformou pro průmyslové patenty k IoT

  • Vytvoření nezávislé licenční platformy průmyslových patentů pro internet věcí (IoT) bude znamenat vytvoření efektivního prostředí pro licenční potřeby podniků
  • Platforma pro licencování bude zastupovat držitele patentů s cílem zjednodušit přístup k standardizovaným technologiím

Ericsson přichází iniciativou pro urychlení vývoje internetu věcí (IoT). Pro výrobce zařízení (od aut až po zavlažovací senzory) vytvoří platformu, kde budou moci snadno získat licence k již vyvinutým technologiím. Tato platforma bude provozována nezávislou společností a bude založena na modelu sdílení příjmů participujících firem. Udělení licence pak proběhne vždy jménem všech držitelů patentu, s cílem zjednodušit přístup ke standardizovaným technologiím.

Pro společnost Ericsson se jedná o další pokračováním obchodní strategie v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a licencování (IPR & Licencing), která má za cíl zajištění návratnosti investic do výzkumu a vývoje.

Cílem platformy je vytvořit fungující a efektivní trh pro podnikové potřeby licencování technologií s jednotnou platbou pro různé vertikály, která bude reflektovat, jaké komunikační technologie bude zařízení využívat.

Firmy tak do svých obchodních modelů mohou začlenit roky výzkumu, vývoje a inovací tím, že získají snadný přístup k základním technologiím a využijí výhody globální sítě. Lze tak významně zkrátit dobu uvedení nových produktů na trh a dříve dosáhnout vytyčených výsledků.

Novou platformu bude řídit Kasim Alfalahi, který v současné době zajišťuje ve společnosti Ericsson vedení oddělení IPR & Licencing. „Ohledně uvedení nové platformy diskutujeme s klíčovými hráči na trhu. Tato platforma je závazkem Ericssonu, ale i mým osobním závazkem k zajištění fungujícího řešení prospěšného pro všechny části ekosystému,“ říká Alfalahi.

Podle posledního vydání studie Ericsson Mobility Report se do roku 2021 očekává 28 miliard připojených zařízení, přičemž 15 miliard z nich budou zařízení spotřební elektroniky a M2M (Machine to Machine).

Společnost Ericsson je také největším držitelem patentů pro mobilní komunikaci na světě s portfoliem více než 37 000 patentů a více než stovkou uzavřených licenčních smluv. Na trh také jako první uvedla řadu technologií, které jsou nyní každodenně používané v našich mobilních zařízeních – od lokalizačních aplikací, přes scrollování dotykové obrazovky až po bezproblémové volání mezi sítěmi.

Související příspěvky