IIoT: Hitachi Capital, Yokogawa a amnimo uzavřeli partnerství

Hitachi IIOT

Hitachi Capital Corporation, Yokogawa Electric Corporation a amnimo Inc., dceřiná společnost Yokogawa, uzavřely novou dohodu o partnerství. Cílem je poskytovat nové služby přidáním průmyslového IoT (IIoT) k technologiím, know-how a pronájmu zařízení každé společnosti.

Tyto tři společnosti zavedou důkaz konceptu (PoC) k realizaci služeb, které řeší problémy zákazníků a splňují jejich potřeby.

V posledních letech zlepšením síťové technologie a snížením nákladů na velkoobjemový přenos dat došlo ke zlepšení prostředí IIoT ve výrobě, což urychlilo úsilí o zvýšení produktivity a přidanou hodnotu služeb. Na druhé straně existují velké překážky pro další šíření IIoT, jako je obtížnost zajistit jeho účinnost a nedostatek personálu s potřebnými odbornými znalostmi v rámci organizací.

Na základě těchto okolností uzavřely Hitachi Capital, Yokogawa a amnimo komplexní dohodu o partnerství s cílem uspokojit potřeby zákazníků pomocí komplexních služeb od vizualizace problémů na místě až po návrh a implementaci příslušných zařízení IIoT, konzultace na základě výsledků analýzy a financování. Kombinací leasingového vybavení nabízeného společností Hitachi Capital a služeb IIoT pro měření dat společnosti amnimo budou společnosti poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou, jako je měření údajů o provozním stavu a poskytování konzultací o účinném využívání zařízení.

Budou nabízet komplexní a flexibilní návrhy zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví využíváním silných stránek každé společnosti: finanční funkce využívající znalosti produktů Hitachi Capital, vysoce spolehlivou architekturu IIoT nabízenou společností Yokogawa a schopnost návrhu amnimo týkající se IIoT řešení, které neomezují výrobce. Hitachi Capital nabídne poradenské služby využívající naměřená data a amnimo poskytne operační prostředí, které integruje domény zařízení a cloud, jakož i spravuje a používá data získaná prostřednictvím zařízení.

Společnosti již zahájily PoC (proof of concept) pro služby 26. března 2020. V oblasti analýzy dat navíc společnosti plánují také spolupráci s dalšími partnery, včetně skupiny Hitachi, v závislosti na problémech zákazníků nebo typu získaných dat. Cílem společností je zahájit komplexní služby do konce roku 2020, také zvažují rozšíření služeb v zahraničí.

Společnosti Hitachi Capital, Yokogawa a amnimo se zavázaly řešit problémy zákazníků pomocí získaných dat, jako je provozní stav nájemního zařízení a poskytování souvisejících poradenských služeb.

Přehled PoC
Cílem je přispět k řešení problémů zákazníků instalací zařízení amnimo na leasingové vybavení nabízené společností Hitachi Capital a poté vizualizovat jeho provozní stav a informace o prostředí. Konkrétní příklady PoC jsou následující:

  • Spočítejte počet diváků a sledujte toky lidí instalací dynamického monitorovacího senzoru na digital signage. Použijte výsledky analýzy k podpoře marketingových aktivit zákazníků.
  • Nainstalujte zařízení IIoT na vstřikovací lis, abyste mohli sledovat teplotu formy. Analyzujte například korelaci mezi teplotou a objemem výroby a využijte výsledky k podpoře zákazníků ke zvýšení produktivity.

Související příspěvky

Leave a Comment