Izraelské technologické společnosti spolupracují na snižování nehod

NoTraffic a Eye-Net Mobile

NoTraffic a Eye-Net Mobile spojují své síly, aby umožnily komunikaci mezi řidiči a městskou infrastrukturou, aby pomohly na slepých místech a zvýšily bezpečnost na křižovatkách.

Vývojář platformy pro správu autonomního provozu NoTraffic oznámil dohodu o partnerství s celulárním vehicle-to-everything (V2X) specialistou Eye-Net Mobile, která řidičům umožní komunikovat s městskou infrastrukturou a omezit tak počet nehod.

Partnerství bude zahrnovat použití dat z dopravy NoTraffic pro pomoc na slepých místech. Společnosti budou spolupracovat na integraci svých schopností a nabídnou je městům, které přijaly platformu NoTraffic.

Partnerství je výsledkem úspěšného pokusu obou společností, jehož cílem bylo prokázat výhody komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou, pokrýt slepá místa řidičů, zvýšit bezpečnost a snížit počet nehod.

Obě technologie byly integrovány, aby demonstrovaly několik scénářů prevence nehod na křižovatce. Během první fáze pokusu platforma NoTraffic, která řídila dopravní tok na křižovatce, detekovala vozidlo, které se chystalo jet na červenou. Když se řidič blížil ke křižovatce, aplikace Eye-Net nainstalovaná v mobilním zařízení řidiče obdržela výstrahu v reálném čase, které ho upozornilo na možnou kolizi vozidla.

Ve druhé fázi systém NoTraffic identifikoval chodce, který skočil na silnici v oblasti, která měla blokovaný výhled pro řidiče, který se blížil. Tyto informace byly předány řidiči, který obdržel výstrahu pomocí aplikace Eye-Net a podařilo se mu zastavit právě včas, aby nedošlo ke kolizi. V obou případech byli řidiči upozorněni v reálném čase a byli schopni zabrzdit včas, čímž zabránili nehodám.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Související příspěvky

Leave a Comment