Bez AI zůstanou chytrá města pozadu

Singapore smart city

Během konání kongresu Smart City Expo v Barceloně varovali představitelé Singapuru ostatní města, že pokud chtějí rozvíjet koncept inteligentního města, kterému budou občané a podniky důvěřovat, musí využívat umělou inteligenci (AI). Dodejme, že Singapur v mnoha průzkumech považován za nejchytřejší město na světě.

„Tato technologie změní svět i města, kdo tuto technologii zvládne efektivně využívat, bude v popředí, kdo nikoliv zůstane pozadu,“ uvedl Vivian Balakrishnan, ministr zahraničních věcí Singapuru. „Skutečnost, že počítače a systémy mohou slyšet, vidět, hovořit i rozumět bude znamenat velkou transformaci. To bude zahrnovat transformaci ekonomiky i politiky, změní to to povahu pracovních míst – a bude definovat další fázi naší cesty inteligentního národa.“

Balakrishnan zmínil, že Singapur nemůže konkurovat průmyslovým mocnostem, jako je Čína a USA. „Musíte si uvědomit, jak malý Singapur je – pouhých 700 km2, 30 km od východu na západ. To znamená, že nikdy nebudeme mít oceány dat, které má Čína, ani jedinečný ekosystém Silicon Valley, s akademickou obcí, rizikovým kapitálem a průmyslem.“

Menší země a inteligentní města by se měly chovat podle toho. Pro Singapur, jako město a národ, to znamená jedinou vrstvu vlády a zjednodušit zavádění technologií a tvorbu politik. Politici musí být také technicky zdatní, např. ve vládě Sinagpuru je matematik nebo odborník na kódování a také zbytek vlády je „digitálně“ zaměřený. To znamená, že jsou schopni rychle rozhodnout a nalézt příležitosti, které nové technologie nabízí.

Strategie singapurské vlády zahrnuje zavádění umělé inteligence v pěti oblastech, a to v inteligentní dopravě a logistice, inteligentních městských službách, preventivní a osobní zdravotní péči, vzdělávání a bezpečnosti bez hranic. „Proč bezpečnosti bez hranic? Protože jsme nejrušnější pozemní křižovatkou na světě,“ říká Balakrishnan.

AI strategie zahrnuje rovněž pět základních principů AI – etické standardy, bezpečnost a zabezpečení, soukromí a důvěru, „vysvětlitelnou“ logiku AI a sociální přijetí. Umělá inteligence ve městech by měla být korektní a transparentní, tj. pokud jde o soukromí a bezpečnost stavět občany vždy na první místo a komunikovat s nimi tak, aby jí jasně rozuměli.

„Mnoho lidí považuje AI za černou skříňku – do které vložíte data a položíte otázku. Takto k tomu však přistupovat nelze. Řešení a odpovědi, které AI navrhuje, musí být vysvětleny lidsky. Bez schopnosti vysvětlit navrhované řešení se nikdy dál nedostaneme,“ vysvětluje Balakrishnan.

Korektní správa městských dat by měla sociálnímu a ekonomickému pokroku pomáhat a nikoliv mu bránit. Lidé mají vrozený smysl pro spravedlnost a o tom, co je správné a co špatné. Je proto důležité, aby tento etický systém byl zaveden i do správy veřejných věcí. Zavedení jasné správy veřejných věcí a jasných atributů není na překážku, protože ani automobil nelze řídit bez brzd.

Zdroj: Enterprise IoT Insights

Související příspěvky

Leave a Comment