Tampere testuje inteligentní osvětlení

Tampere testuje inteligentní osvětlení

Ve finském Tampere byl zahájen pilotní projekt, jehož cílem je díky využití provozní dat vytvořit inteligentní a energetické efektivní venkovní osvětlení. S nápadem přišli vítězové hackathonu Enlighten Tampere společnosti Arcventure, Geniem a Remod, které společně představili nový způsob ovládání pouličního osvětlení pomocí různých virtuálních a fyzických senzorů připojených k systému venkovního osvětlení.

Hlavní cílem projektu je zlepšit efektivitu venkovního osvětlení v nejrušnějších městských oblastech. K tomu jsou využity provozní data od společnosti Telia a mobilní aplikace Tampere.Finland vyvinutá společností Geniem, která identifikuje místa, kde je osvětlení nejvíce vyžadováno. Řešení API v reálném čase pak poskytla společnost Arcventure.

V rámci spolupráce společnosti Telia a Smart Tampere byly již dříve využívána různá provozní data v oblastech, jako je městské plánování a plánování veřejné dopravy. Nyní je to ale poprvé, kdy jsou provozní data použita k řízení městské infrastruktury.

Mimo provozní dat bude pro řízení osvětlení rovněž zkoušeno využití 3D modelu města Tampere. Nápad společnosti Remod je založen na ovládání světel pomocí 3D modelu tak, aby hůře osvětlená místa dostávala více světla, než lépe osvětlená místa. Záměrem je zlepšit „inteligenci“ osvětlení zejména při východu a západu slunce. Získávaná data budou využívána k nastavení kuželu světla pouličního osvětlení.

Během srpna byla otestována funkčnost řízení, aby se zjistilo, jaká bude potřeba přesnost nastavení. Nicméně zatím je systém řízení osvětlení v městské testovací oblasti IoT stále ve vývoji a dosud nebyl propojen s externími ovládacími prvky. „V podstatě jsme provedli pilotní testy v rámci pilotního projektu,“ říká Maarit Vehviläinen, projektová manažerka města Tampere. „To nám poskytlo základní náhled na výzvy, které nás při realizaci čekají a na celkový časový harmonogram.“

Propojení s externími ovládacími prvky by mělo být dokončeno do konce roku 2019. Výsledky pilotního projektu by pak měly být využity také při akvizici platformy IoT, systému řízení venkovního osvětlení i pro další aplikace inteligentního města.

Pilotní projekt je součástí projektů Stardust a 6Cities IoT. Projekt Stardust je financovaný z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, projekt 6Cities IoT je financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Zdroj: SmartCitiesWorld

Související příspěvky

Leave a Comment