Hodnocení inteligentních měst podle občanů

Smart city ranking

Nové hodnocení, se kterým přichází švýcarský Institut pro manažerský rozvoj (Institute for Management Development, IMD) a Singapurská univerzita technologií a designu (Singapore University of Technology and Design, SUTD), se zaměřuje na to, jak občané vlastního města vnímají snahy veřejných i komerčních organizací, aby jejich město bylo inteligentní.

První vydání Smart City Index 2019 vypracovalo IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory ve spolupráci s SUTD a zahrnuje pořadí 102 měst z celého světa. Výzkum zahrnoval 120 náhodně vybraných obyvatel v každém městě, kteří odpovídali na 40 otázek, zaměřených hlavně na infrastrukturu a technologie, a to v oblastech zdraví a bezpečnosti, mobility a dopravy, kulturních aktivit a městské zeleně, pracovních příležitostí a vzdělávání a správy veřejných věcí. Občané byli rovněž dotazováni na své stanoviska v otázkách využívání osobních údajů, rozpoznávání obličeje a celkové důvěře v místní úřady. Poslední otázka pak vyžadovala výběr pěti největších priorit města z 15 možných oblastí.

Mezi prvních deset měst patří Singapur, Curych, Oslo, Ženeva, Kodaň, Auckland, Tchaj-pej, Helsinky, Bilbao a Düsseldorf. Nás může těšit, že na velmi pěkné 19. pozici se umístila Praha. (v rámci Evropy dokonce na 11. místě). Občané Prahy hodnotili velmi pozitivně zejména oblasti, které se týkají vzdělávání, pracovních příležitostí, kulturního vyžití, možnosti online prodeje jízdenek a vstupenek na kulturní akce či do muzea nebo spokojenost s veřejnou dopravou. Naopak kriticky občané hodnotili dostupnost bydlení, dopravní zácpy, korupci úředníků, znečištění ovzduší a chtěli by ve městě více zeleně.

Hodnocení měst odpovídalo známkování od AAA až po D. Nejlepší hodnocení AAA obdrželi Singapur a Curych, hodnocení AA pak Oslo, Ženeva a Kodaň a dalších 11 měst mezi nimi i Praha dostalo A.

Počet různých indexu inteligentních měst, včetně různých žebříčků existuje v současné již několik. K tomu autoři zprávy říkají: „Za posledních několik let se objevilo několik indexů inteligentních měst. Proč bychom tedy potřebovali další? Hlavní důvod je jednoduchý – většina existujících indexů je zaměřena striktně technologicky. Obsahují jen malý nebo žádný prostor pro posouzení proč, což podporuje (anebo by alespoň mělo podporovat) jakoukoliv strategii, jak učinit město chytřejší, nebo jej postavit na zelené louce.“

Zdroj: SmartCitiesWorld

Související příspěvky

Leave a Comment