Jak zajistit odolnost měst

Urban Resilience

CIIRC ČVUTVe dnech 3. a 4. října proběhla na CIIRC ČVUT ve spolupráci s EFEED mezinárodní konferenci, jejím hlavním tématem byla odolnost měst v době umělé inteligence (Urban Resilience). Odolnost měst představuje poměrně novou oblast výzkumu, která kombinuje poznatky z různých vědních oborů, přičemž cílem je zajistit připravenost města na různé katastrofické události, jako např. zemětřesení, povodně, výpadky energie či nadměrné znečištění.

„Téma odolnosti měst je extrémně důležité, a přesto hojně opomíjené nebo ignorované. Měli bychom začít rozvíjet vhodné komplexní metody, které umožní řízení měst v neočekávaných situacích,“ říká profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT na téma konference. „Tyto situace mohou být způsobeny nejen přírodou, ale také jako důsledek rozvoje technologií. Využívání vhodných metod umělé inteligence může tento obor velmi ovlivnit.“

Program konference byl zaměřen zejména na umělou inteligenci (AI) pro městskou, územní a evropskou širokou odolnost, principy systémové integrace, simulaci a modelování založené na AI, sdílení znalostí poznatků, analýzu dat a strojové učení. Důležitým tématem byla rovněž bezpečnost a využití řešení pro Průmysl 4.0, kterému byl věnován celý jeden tematický blok. Dále byly podrobně probírány nové metody řízení rizik a krizového managementu při katastrofách v chytrých městech a krajích. V této oblasti se stále více využívají simulace a rozhodování založené na umělé inteligenci, protože složitost spravovaných městských a regionálních systémů roste nad všechny limity a rozhodování AI je mnohem rychlejší. Zvláštní pozornost byla rovněž věnována vzdělávání v oblasti odolnosti měst, kde některé zajímavé poznatky prezentovali studenti.

„Druhá mezinárodní konference na téma odolnosti měst se stala velmi efektivním fórem pro experty z univerzit, průmyslu a municipalit. Dalším krokem bude vytvoření platformy pro spolupráci v reálném čase a agregace užitečných informací pro manažery měst,“ komentuje závěry konference Didier Lombard, president EFEED.

„Ve světle mnoha zásadních problémů, kterým čelíme – změna klimatu, politická a ekonomická nestabilita, zvyšující se propojenost globálních systémů – se zranitelnost měst stává jedním z nejdůležitějších témat naší doby,“ dodává Profesor Peter Young ze St. Thomas University v Minneapolis. „Jak se učíme lépe předpovídat rizika, stále více si uvědomujeme hranice pochopení nejistého a také, samozřejmě, nepoznatelného. To znamená, že přestože zmírňování rizik zůstává důležitým tématem, hlavním úkolem je zaměřit se na vytvoření odolných měst.“

Pražská konference Urban Resilience otevřela novou etapu relevantního výzkumu praktických řešení při řízení měst a aglomerací v rizikových situacích.

Související příspěvky

Leave a Comment