Unikátní projekt propojuje solární energetiku s akumulací energie a teplárnou

SMART GRID

3. října byl na Opavsku ve městě Budišov nad Budišovkou slavnostně uveden do provozu unikátní projekt „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID“. Projekt je vybaven inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku města.

Projekt malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID se stal unikátním řešením v celé České republice, jelikož zajistí výrobu elektřiny a tepla za výrazně lepších ekonomických podmínek a zejména s výrazným snížením ekologické zátěže z lokálního i globálního hlediska.

Nová moderní distribuční síť tepla a elektřiny v opavském městě Budišov nad Budišovkou zásobuje radnici, kulturní dům a základní školu. Nový zdroj a supermoderní distribuční síť je založena na fotovoltaickém systému s bateriemi a na kombinované výrobě elektřiny a tepla ze zemního plynu.

Z hlediska dodávek elektřiny je síť soběstačná z 80 % a navíc s nižšími nároky na dodávku tepla o 20 %. Výhodou a předností sítě je zajištění chodu veřejných budov města při výpadku elektřiny po dobu 12 hodin, a to díky bateriovému systému pro akumulaci elektřiny.

Inovativní projekt „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID“ byl zahájen již v roce 2017. Vlastní záměr realizovat inovativní projekt Budišova nad Budišovkou přinesla společnost YOUNG4ENERGY, která pro město zajistila komplexní přípravu celého projektu, včetně nezbytných projektových dokumentací, úředních povolení a dotačního managementu.

„Velmi významným efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení ovzduší ve městě. Nyní budeme odebírat pouze 20 % elektřiny ze sítě, a navíc si výrazně levněji vyrobíme teplo pro všechny tři objekty. Současně s projektem jsme pořídili vícemístný elektromobil Nissan eNV200, který bude sloužit nejen městu, jeho příspěvkovým organizacím a společnostem, ale i spolkům. V rámci projektu jsme vybudovali i veřejnou nabíječku na elektromobily. Roční úspora na elektřinu a teple činí 300 tisíc a vyprodukujeme o 180 t/rok CO2 méně,“ říká starosta města Budišov nad Budišovkou Ing. Patrik Schramm.

Inovativní projekt „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou“ byl podpořen dotací od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 75 %, částkou necelých 3 800 000 Kč.

„Snažíme se obce finančně motivovat k přípravě chytrých a inovativních projektů s přínosem pro životní prostředí a rozvíjet tak koncept chytrých měst a obcí. Nové problémy si žádají nová řešení, a proto je naším cílem, aby tyto netradiční pilotní projekty byly následně přenášeny do běžné praxe a pomáhaly řešit současné naléhavé výzvy spojené se smogem, suchem, odpady nebo s energetickými úsporami. Jsem velice rád, že se nám náš cíl daří plnit a tento projekt je toho jasným důkazem,“ řekl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Petr Valdman.

„Jde o unikátní inovativní projekt nejen na Opavsku, ale v celé České republice. Jedná se o reálné propojení obnovitelného zdroje energie se zdroji na zemní plyn doplněné o akumulaci elektřiny a tepla. Konkrétně jde o funkční propojení kondenzační mikrokogenerační jednotky (kombinovaná vysokoúčinná výroba elektřiny a tepla), kondenzačních plynových kotlů, fotovoltaické elektrárny, bateriového systému, akumulace tepla a nabíječky elektromobilů. Celý systém je doplněn o inteligentní řídicí systém,“ dodává hlavní koordinátor projektu Mgr. Roman Mendrygal ze společnosti YOUNG4ENERGY.

Podobný projekt designovaný společností YOUNG4ENERGY s názvem „Výstavba zdroje na KVET z biomasy s akumulací energie a instalací FVE doplněná o inteligentní řídicí systém pro Služby Mikolajice s.r.o.“ je postaven a je již provozován i v nedaleké obci Mikolajice na Opavsku, který byl realizován za stejných principů ovšem s tím, že v obci není zemní plyn, takže kombinovaná výroba elektřiny a tepla byla realizována prostřednictvím zařízení WAVE na biomasu.

Zdroj: SolarniNovinky.cz

Související příspěvky

Leave a Comment