Inteligentní kamera má omezit počty nehod tramvají

@neskakejmipodkola

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje na září letošního roku další testy antikolizního systému tramvají, tentokrát od izraelské firmy Mobileye. Testy budou prováděny na tramvaji typu 15T v areálu Opravny tramvají v Hostivaři. Antikolizní systém by měl zabránit železničním nehodám, tedy v pražské dopravě mezi tramvajemi, ale také nehodám s automobily a především srážkám s chodci. Zatím není v městské tramvajové dopravě plošně zaveden. Pokud bude systém funkční, počítá se s dalším testováním v provozu na vybraných tramvajích.

„DPP nainstaloval antikolizní systém pro tramvaje během 4. 9. a 5. 9. na tramvajích typu 15T ev. č. 9286 a 9366. Tato technologie byla nastavená dle požadavků DPP pro tramvajovou dopravu v Praze. V současné době probíhá testování systému a simulace nehodových stavů v Opravně tramvají. Pokud všechny scénáře nehodových dějů systém zvládne, vyjedou technici DPP s tímto systémem nejprve bez cestujících zkušebně do provozu,“ uvedl Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a předpokládá, že tyto testy budou probíhat během 14denní lhůty. Pokud systém bude odpovídat zadaným požadavkům, bude až poté uvolněn do provozu s cestujícími. Řidiči, kteří budou tyto tramvaje ovládat, budou proškoleni zástupcem izraelské firmy a z jejich poznatků DPP načerpá nadále informace k optimalizaci systému.

Systém je založen na principu inteligentních kamer, které evidují předměty, vozidla, osoby, jejich rychlost a směr pohybu a pracují se speciálními SW algoritmy. Systém se sám „učí“ číst okolí a tím se více stává spolehlivým. Systém nesmí zbytečně zatěžovat řidiče, ale v případě vyhodnocení kolize musí aktivovat akustickou výstrahu. Pokud se antikolizní systém osvědčí, tak dalším technickým krokem by mělo být u nových tramvají typu 14T a 15T zavedení výstupu do řízení vozidla. Tyto typy tramvají by pak uměly automaticky zabrzdit v případě kolize bez zásahu řidiče.

Pokud antikolizní systém pro tramvaje DPP odzkouší v provozu bez jakýchkoliv problémů, do budoucna by jej DPP mohl nakoupit formou veřejné soutěže pro všechny tramvaje DPP (cca 850 ks). Zejména by mohl výrazně eliminovat srážky s chodci a předcházet tak vážným úrazům, které nárazem tramvaje s chodci vznikají a na což DPP upozorňuje i prostřednictvím kampaně „Neskákej mi pod kola“.

Zdroj: DPP

Související příspěvky

Leave a Comment