V Nitře zavedli několik inovativních technologií

slovakia.travel

I když se o Smart City hodně hovoří, ne všude se tímto tématem skutečně zaobírají. Existují však i města, která jsou v této oblasti hodně vpředu a mezi takové patři i Nitra. Mezi prvými městy na Slovensku spustila správu odpadového hospodářství. Ve městě fungují řízené LED světelné zdroje a spokojení mohou být i majitelé elektromobilů.

Nitra rozhodně patří mezi průkopníky Smart City, přičemž hlavní motivací bylo ulehčit životy obyvatelům a zefektivnit v některých oblastech fungování města. Například Nitra byla první, kdo zavedl polopodzemní kontejnery se senzory.

„Senzory, které nám poskytují informace o naplněnosti a určité výtěžnosti odpadových nádob, jsou určitým výstupem pro provozovatele odpadového hospodářství. Jak vhodně nastavit logistiku a jak co nejefektivněji provádět svoz komunálního odpadu,“ Igor Kršiak, přednosta MÚ v Nitře.

V tomto v oblasti odpadového hospodářství chce jít město ještě dále. Bylo by zajímavé dělat např. pasportizaci samotných komunálních nádob nebo vážit komunální odpad. V podstatě začít to dělat určitým způsobem s pomocí lepší separace, jinak nakládat s komunálním odpadem, protože dříve či později skládkování odpadu na Slovensku skonči.

Město Nitra se při zavádění technologií rozhodlo zaměřit na oblasti, které mají největší společenský přínos a dosah pro obyvatele. Příkladem je modernizace veřejného osvětlení, které přineslo inteligenci do nastavování úrovně svítivosti.

„To je napojeno na kamerový systém, zapojujeme bezpečnostní prvky či meteostanice, které měří kvalitu ovzduší. Veřejné osvětlení je doplněno o produkty, jako jsou rychlenabíjecí stanice pro mobilní telefony a připravujeme i stanice pro elektromobily.“

V plánu je přidat na sloupy veřejného osvětlení informační tabule, včetně elektronického jízdního řádu pro MHD. Mimoto lampy už jsou využívány pro některé bezpečnostní prvky. Na nové svítidla jsou napojena tlačítka SOS. To znamená, že pokud by došlo k nějakému bezpečnostnímu riziku, může každý občan tímto SOS tlačítkem signalizovat problém městské policii.

Ve vytipovaných lokalitách byly zavedeny parkovací senzory, které slouží sledování využitelnosti parkovacích míst, navíc má město k dispozici spoustu dat, které dále analyzuje. Občan si tak může pomocí mobilní aplikace dopředu zajistit volné parkovací místo. Mimoto probíhá v Nitře také sběr a analýza informací z oblasti dopravy.

„S dopravním podnikem se snažíme nalézt softwarová řešení, která by usnadnila cestování a bylo je možné využít i pro další oblasti jako zajištění bezpečnosti, určité propustnosti veřejné dopravy či pro dopravní světelnou signalizaci.“

Inovativní přístup k technologiím by měly být v blízké budoucnosti pocítit i školy, jejich žáci a rodiče. V plánu je elektronická školní docházka a aktivity týkající se zvýšení bezpečnosti dětí.

Nezapomíná se ani na využití elektromobilů, které využívá městská policie a město pro některé služby. Nitra plánuje během tří let vybudovat infrastrukturu zhruba 50 nabíjecích stanic. Z výše zmíněného vyplývá, že získání přívlastku Smart City je pro město Nitra opravdu důležité.

Zdroj: Techpedia

Související příspěvky

Leave a Comment