Do Internetu věcí investují firmy i domácnosti

IoT IOTNN

Podle nedávné zprávy Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide dosáhne trh Internetu věci (IoT) koncem roku 2022 hodnoty 1 bilionu USD a o rok později 1,1 bilionu USD. V následujících pěti letech se počítá s průměrným růstem trhu IoT ve výši 12,6 %.

V letošním roce investují firmy do IoT 726 miliard USD. Aktuálně jdou vynaložené prostředky do samotných systémů, hardwaru a přenosových služeb. Firmy ovšem stojí před úkolem, aby takto sesbíraných dat dokázaly maximálně využít, tj. lze očekávat, že další výdaje za IoT se soustředí více na software pro správu a analýzu dat a nástroje pro integraci.

Nejvíce do IT investuje výrobní sektor (diskrétní i procesní výroba) a firmy podnikající v oblasti dopravy. V roce 2023 budou tyto sektory generovat dohromady stále asi třetinu výdajů na IoT. Konkrétně jde např. o samotný provoz výroby, respektive sledování zboží v nákladní dopravě. Pokud jde o koncový trh, spotřebitelé investují především do chytrých domácností a propojených automobilů. V roce 2023 by výdaje koncových uživatelů za IoT jako celek měly převýšit sektor diskrétní výroby. Nicméně, jak ukazují následující odhadovaná čísla výdajů za IoT podle odvětví v roce 2023, trh bude velmi rozdrobený:

– Výroba – provoz… 12,7 %.

– Výroba – řízení aktiv… 6,6 %.

– Nákladní doprava – řízení přepravovaného zboží… 5,4 %.

– Zasíťované automobily… 3,9 %.

– Chytré domácnosti… 6,6 %.

– Ostatní… 65,9 %.

V letošním roce by výdaje za služby v ekosystému IoT měly převýšit částky utracené za hardware. V oblasti hardwaru se prodávají zejména samotná zařízení (moduly) a senzory, do služeb jsou zahrnuty klasické instalační a IT služby a také platby za data/obsah (tj. prodej dat generovaných IoT třetím stranám). Software pak s průměrnou mírou růstu 15,3 % představuje nejdynamičtěji se vyvíjející část trhu IoT; jde především o samotné aplikace a dále o systémy pro skladování a analýzu dat. Software pro IoT se stále častěji nasazuje v rámci veřejných cloudů, adopce cloudu zde ovšem není zase tak rychlá (méně než 20 % softwaru pro IoT implementováno v cloudu v roce 2018, necelých 33 % očekáváno roku 2023).

Software pro IoT se prodává většinou jako celek – platforma/middleware, často specializovaný pro konkrétní vertikální obor. Platforma pak zahrnuje např. řízení zařízení a konektivity, správu dat včetně definice jejich schémat, jejich vizualizaci a konkrétní aplikace umožňující připojení ke koncovým bodům IoT. Takové komplexní platformy představují více než tři čtvrtiny výdajů za software IoT.

Obrázek: Freepik

Související příspěvky

Leave a Comment