Telekomunikační operátoři a inteligentní města

Smart city IOTNN

Inteligentní město již není jen tématem pro budoucnost. V posledních letech byla inteligentní města předmětem vládních a obecních programů, soukromých iniciativ, jakož i řady rozsáhlých diskusí napříč různými průmyslovými odvětvími.

Definice samotného „inteligentního města“ však zůstává nejasná, přičemž reálná řešení jsou většinou omezena na standardní nabídky vytvořené technologickými společnostmi pro jednotlivé případy použití. To vedlo k vývoji několika vertikálních řešení, která existují v různých městech.

Města a vlády se současně pokouší vyvinout horizontální systémy s cílem sjednotit a integrovat řešení a data měst a občanů. V této oblasti jsou základem telekomunikace a informační technologie (IT), jejichž hlavním úkolem je zajišťovat propojení a vrstvy platforem a usnadňovat integraci různých subsystémů a řešení. Jinými slovy, právě telekomunikace a IT jsou zodpovědné za digitalizaci města a zavádění inteligentních řešení.

Přehodnocení konektivity

Mnoho stávajících inteligentních městských aplikací funguje na existující infrastruktuře. Nicméně pro další rozvoj je potřeba mnohem výkonnější digitální infrastruktura, která by umožňovala zavádění různých aplikací s vysokými nároky na přenosovou kapacitu a/nebo latenci (např. inteligentní doprava, celoměstský dohled apod.) ve velkém měřítku.

Možnosti a požadavky na zajištění konektivity nekončí využitím stávajících distribuovaných pevných a mobilních sítí operátorů ve městech. Další možnosti, jak mohou operátoři v této oblasti převzít klíčovou roli, zahrnují např. využití telekomunikační šachet a průlezů pro připojení místních přístupových bodů, využití edge computingu či využití městské infrastruktury.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Aby však bylo možné zavádět výkonnější digitální infrastrukturu, potřebují operátoři podporu místních veřejných orgánů a institucí; např. získáním přístupu k veřejné infrastruktuře, jako jsou sloupy pro osvětlení. To může vést k oboustranně výhodné spolupráci, kdy operátoři mohou své sítě ještě více zhušťovat, zatímco města těží z všudypřítomné propojovací sítě pro aplikace inteligentních měst.

Samotná všudypřítomná propojovací síť však ještě nedělá inteligentní město. Jak již bylo zmíněno, mnoho inteligentních městských řešení funguje na stávající infrastruktuře. Samozřejmě, modernější digitální infrastruktura umožní lepší řešení. Nicméně hlavním problémem měst je nárůst vertikálních řešení, která se je třeba vzájemně integrovat.

Otázkou tedy je, kdo je nejlépe vybaven pro řešení této integrace. Operátoři jsou nejlépe vybaveni pro poskytování služeb souvisejících s připojením. V oblasti softwaru a systémové integrace už to tak slibné není, protože bývá problém sehnat vyškolené vývojáře v této oblasti. Hlavní výzvou je tedy integrace subsystémů a řešení, jakož i poskytování softwarových služeb s přidanou hodnotou. Pro operátory se tak jako nejlepší strategie jeví partnerství se společnostmi integrujícími IT a systémy. Takto se každý může soustředit na svoji hlavní činnost a užitek z toho budou mít všichni.

Nakonec je to v nejlepším zájmu měst. Nezapomeňme, že tyto horizontální systémy budou nakonec řízeny městy. Obecní úřady je budou muset kvůli chronickému nedostatku zdrojů řídit prostřednictvím partnerství s různými soukromými i veřejnými společnostmi.

Taková partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pak povedou k úspěšné „smartifikaci“ měst.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Související příspěvky

Leave a Comment