Jaká jsou nejinteligentnější města na světě?

London smart city

Nedávno vyšla šestá edice zprávy IESE Cities in Motion 2019, která mapuje nejinteligentnější města na světě. Odborníci z IESE Business School’s Center for Globalisation a Strategy hodnotili úroveň rozvoje 174 měst (včetně 79 hlavních měst) z celkem 80 zemí.

Vybraná města jsou hodnocena podle indexu CIMI (The Cities in Motion Index), který byl vytvořen s cílem určit výkonnost města podle devíti základních ukazatelů. To zahrnuje lidský kapitál, sociální soudržnost, ekonomiku, správu veřejných věcí, životní prostředí, mobilitu a dopravu, územní plánování, mezinárodní dosah a technologie.

Koncepční model hodnocení je také založen na řadě hloubkových rozhovorů s vedoucími měst, podnikateli, akademiky a odborníky, kteří jsou spojeni s vývojem v inteligentních městech. Proces hodnocení zahrnuje soubor kroků, které zahrnují prošetření situace, vytvoření strategie a její následnou realizaci. Výsledné hodnocení pak městům ukazuje jejich silné a slabé stránky indikované měřením ekonomických, sociálních, environmentálních a technologických ukazatelů, které zohledňují kvalitu života občanů.

Takže jaké jsou podle CIMI nejinteligentnější města na světě pro rok 2019?

1. Londýn

Londýn tři roky po sobě dosáhl na 2. místo a nyní se konečně dostal do čela žebříčku Top 10 World Smart Cities. Hlavní město Velké Británie dosáhlo pozoruhodné výsledky ve všech ukazatelích. První místa v oblasti lidského kapitálu a mezinárodního dosahu a místa v první desítce v oblastech správy veřejných věcí, mobility a dopravy, územního plánování a technologií. Nejhorší – 45. pozici má Londýn v oblasti sociální soudržnosti, nicméně i zde se situace rychle zlepšuje z 68. pozice v roce 2018 a 105. v roce 2017.

Inteligentní Londýn přitahuje programátory a start-upy více, než téměř jakékoliv město na světě. Otevřenou datovou platformu „London Datastore“ využívá každá měsíc přes 50 tisíc lidí, společností, vývojářů a výzkumných pracovníků. Viditelný pokrok udělal Londýn rovněž v oblasti dopravy, díky zavádění minibusů ULTra (Urban Light Transit) s autonomním řízení, které zajišťují dopravu mezi parkovištěm a terminály letiště Heathrow. Mimoto investuje do největšího projektu Crossrail v Evropě a do konce roku 2019 zavede 10 nových vlakových linek, které budou propojovat 30 stávajících stanic ve městě.

2. New York

New York, který je považován za jedno z nejvíce přeplněných měst na světě, klesl na 2. místo poté, co si poslední tři roky udržoval 1. příčku. New York je městem s nejvyšším HDP, což mu zajišťuje 1. místo v oblasti ekonomiky. Z dalších ukazatelů byl druhý v oblasti městského plánování, třetí v oblasti lidského kapitálu, pátý v oblasti mobility a dopravy a osmý v mezinárodním dosahu. Big Apple vlastní téměř 7000 high-tech firem a vyniká svými integrovanými technologickými službami, jako je bezplatná WiFi služba LinkNYC, což mu zajistilo 11. místo v oblasti technologií.

3. Amsterodam

Amsterodam, který skončil loni na 10. pozici, vyniká zejména v mezinárodním dosahu. V dalších ukazatelích skončil na 7. místě v oblasti technologií, 10. místě v oblasti ekonomiky a ve všech ostatních ukazatelích byl v Top 20. Město se ukázalo jako důležitá evropská mocnost pro FinTech, energetickou účinnost a kulturu. Téměř 90 % domácností ve městě využívá pro dopravu jízdní kola a k dispozici jsou pokročilé automatizované služby pro veřejné používání sdílených jízdních kol. Cílem je do konce roku 2025 zakázat benzínová a naftová auta a stát se prvním městem s nulovými emisemi v Evropě.

4. Paříž

Paříž klesla na čtvrté místo ze třetí pozice, které držela v letech 2017 a 2018. Ve městě je sídlo téměř 50 % francouzských společností a 20 ze 100 největších firem na světě. Paříž vyniká zejména v oblastech mezinárodním dosahu (3.) mobility a dopravy (4.) lidského kapitálu (6.) a ekonomiky (8.).

Město světla významně podporuje používání jízdních kol a elektrických vozidel a je obecně uznáváno za otevřené inovace. Rovněž zajišťuje přístup k městským datům pro veřejnost i firmy. V rámci projektu Grand Paris Express, což je jeden z největších dopravních projektu v Evropě, budou přidány další čtyři trasy metra, 200 km nových železničních tratí a 68 nových stanic, všechny spojené se 100% automatickým systémem metra.

5. Reykjavík

Reykjavík hlavní město Islandu si od svého vstupu do Top 10 v roce 2018 udržuje svoji pozici. Více než 90 % elektřiny a přibližně 80 % celkové energie v regionu pochází z hydroelektrické a geotermální energie. Mimoto se město zavázalo, že do roku 2040 stane městem s nulovými emisemi uhlíku a dále usiluje zvyšování využívání obnovitelných energií a současně o snížení závislosti na fosilních palivech. V jednotlivých ukazatelích dosáhlo město nejvýše v oblasti technologií, a to na 4. místo.

6. Tokio

Tokio kleslo na 6. pozici poté, co loni obsadilo 4. místo. Hlavní město Japonska je známo vysokou produktivitou práce, což se odrazilo ve 3. místě v oblasti ekonomiky. Podle Business Insider a 2thinknow je Tokio nejinovativnější město na světě a řadí se do top 10 indexu globálních finančních center pro rok 2018. Tokio rovněž vyniká v oblasti životní prostředí (6.) a lidského kapitálu (9.) a ve zbývajících ukazatelích bylo v Top 30.

7. Singapur

Singapur je nejlépe hodnoceným městem v oblasti technologií. Město svým občanům poskytuje nejrychlejší přístup k internetu a téměř 100 % populace využívá mobilní telefony. Také má velmi bohatou technologickou kulturu s nemocnicemi s lidským i robotickým personálem, taxíky s autonomním řízením, vertikálními farmami a zahradami s řízenou teplotou apod. Vyniká rovněž v mezinárodním dosahu (4.) a v oblasti životního prostředí (10.).

8. Kodaň

Kodaň se v žebříčku Top 10 nejinteligentnějších měst objevuje letos poprvé na celkově 8. místě. Město obsadilo 3. pozici v oblasti životního prostředí a zavázalo se do roku 2025 dosáhnout nulovou uhlíkovou stopu. V oblasti technologií dosáhlo na 10. místo, přičemž ve všech ostatní ukazatelích je v Top 25.

9. Berlín

Berlín byl devátý v roce 2017, loni z Top 10 vypadl a letos se opět vrátil na 9. pozici, a to především díky vysokému hodnocení v oblastech lidského kapitálu (5.), mezinárodního dosahu (5.), správy veřejných věcí (6.) a mobility a dopravy (7.). V dalších ukazatelích se hlavní město Německa řadí mezi Top 50, nejníže v oblastech životního prostředí (47.) a ekonomiky (50.)

10. Vídeň

Rovněž Vídeň je nováčkem v Top 10. Hlavní město Rakouska dosáhlo nejlepší hodnocení v oblastech mezinárodního dosahu (7.) a mobility a dopravy (7.). Z dalších ukazatelů pak zmiňme technologie (13.) životní prostředí (15.) a lidský kapitál (23.).

Jak ukazuje index CIMI, každé inteligentní město je jedinečné, čelí různým výzvám a má své individuální potřeby a příležitosti. Každá městská aglomerace proto musí navrhovat plán šitý na míru, přičemž musí zjistit své priority a zůstat dostatečně flexibilní, aby se byla schopna přizpůsobovat změnám.

Zdroj: Smartcity.press

Související příspěvky

Leave a Comment