Evropa se snaží harmonizovat požadavky na zabezpečení smart grid

Evropa smart grid

Evropské sdružení pro kybernetickou bezpečnost (European Network for Cyber Security, ENCS) a Asociace evropských provozovatelů distribučních soustav (European Distribution System Operators’ Association E.DSO) předložily základní požadavky na kybernetickou bezpečnost inteligentních měřičů a datových koncentrátorů. Cílem této iniciativy je zvýšit odolnost inteligentních elektrizačních soustav (smart grid) a harmonizovat oblast zabezpečení smart grid v rámci celé Evropy.

Požadavky pro evropské provozovatele a operátory distribučních soustav byly zpracovány ve formě souboru praktických bodů, které lze využít při pořizování a testování inteligentních měřičů a datových koncentrátorů.

ENCS uvedla, že je v oblasti zabezpečení inteligentních měřičů aktivní od svého založení v roce 2012. První soubor bezpečnostních požadavků na SM pro Oesterreichs Energy uveřejnila ENCS hned poté, co začala analyzovat zranitelnosti protokolů využívaných inteligentními měřiči a účinnost certifikačních přístupů. Cílem tehdy bylo zajistit, aby v Rakousku byly zaváděny bezpeční inteligentní měřiče. Během čtyř let testování a vylepšování dosáhla ENCS značné zvýšení úrovně zabezpečení současné generace inteligentních měřičů a datových koncentrátorů.

„Díky harmonizaci požadavků na inteligentní měřiče jsme se posunuli od samostatných izolovaných řešení s nesourodými bezpečnostními požadavky,“ uvedl Anjos Nijk, generální ředitel ENCS. „Jelikož nyní většina provozovatelů distribučních soustav v celé Evropě používá stejné požadavky, motivuje to výrobce ke zvýšení bezpečnosti. To následně pomáhá zvýšit úroveň zabezpečení v celém odvětví. Naším cílem je replikovat tento přístup i v dalších oblastech, kde průmysl potřebuje strukturálně zvýšit a harmonizovat úroveň zabezpečení, jako je například nabíjení a automatizace distribuce elektrických vozidel.“

„Utility mohou tyto požadavky použít jako základní nástroj pro zmírňování rizik a podporu svých strategií řízení rizik,“ navazuje Nuno Medeiros, předseda pracovní skupiny E.DSO Cyber-Security Task Force.

Nové pokyny ohledně kybernetické bezpečnosti pro účely zadávání zakázek a testování bezpečnosti již využívají provozovatelé distribučních soustav v Rakousku, Bulharsku, České republice, Nizozemí, Estonsku, Portugalsku a Švédsku.

„Provozovatelé distribučních soustav obvykle hledali výrobce, který by jim poskytl řešení pro implementaci bezpečnostní opatření, na druhé straně výrobci zase čekali, až provozovatelé řeknou, co potřebují, aby zbytečně neinvestovali do nesprávné technologie,“ dodává Joachim Schneider, předseda technologického výboru společnosti E. DSO. „Nyní díky těmto požadavkům ENCS a E.DSO můžeme vystoupit ze začarovaného kruhu a posunout se v oblasti zabezpečení dále.“

Zdroj: SmartCityWorld

Související příspěvky

Leave a Comment