Šest oblastí, kde IoT pomáhá městům a obcím

Municipal IoT

Nedávno byl zveřejněn dokument pod názvem „The Municipal IoT Blueprint“, který popisuje šest hlavních oblastí, kde může Internet věcí (IoT) pomocí městům a obcím v obecném fungování a zefektivnění místní infrastruktury. Dokument vypracovala pod záštitou Národního institutu pro standardy a technologie skupina Wireless SuperCluster Global City Team Challenge.

„Internet věcí je jednou z nejdynamičtějších technologických oblastí, se kterými se dnes obce a města potýkají,“ říká David Witkowski spolupředseda GCTC Wireless Cluster. „I když je Internet věcí často klíčem k chytrým projektům ve městech, jeho prvky se rychle mění a někdy bývají špatně pochopeny. Tento dokument byl vytvořen jako způsob, jak přispět k lepšímu pochopení tohoto tématu.“

Dokument popisuje sítě IoT jako „kybernetické fyzikální systémy, které jsou základem různých aplikací a a výsledků, které inteligentní komunity chtějí dosáhnout, jako je zlepšení bezpečnosti, dopravy, vysokorychlostního připojení, ekonomického rozvoje apod.“. Dále se uvádí, že sítě IoT mají obrovský potenciál významně zlepšit fungování města v řadě oblastí:

Lepší veřejné služby

Některé problémy s veřejnými službami jsou již tak běžné, že jsou považovány spíše za normální součást života, než za skutečné problémy. To zahrnuje např. zvýšený provoz v dopravní špičce, obtížné parkování v centru města či přeplněné popelnice o víkendech. Technologie IoT a inteligentní městské systémy nejsou zázračným prostředkem, aby tyto problémy mávnutím kouzelné hůlky vyřešily, ale určitě mohou významně pomoci prostřednictvím využití připojených zařízení, např. parkovací senzory, GPS kamery či elektronické silniční značky.

Snížení provozní nákladů

Navzdory veřejnému vnímání nafukování vládní byrokracie, mnoho místních úřadů pracuje na restriktivních rozpočtech – a využití technologií IoT může poskytnout úspory např. díky automatickému zapínání a vypínání pouličních lamp, poskytováním rychlejších upozornění na problémy s městským rozvodem vody nebo prostřednictvím sledování aktiv, což pomáhá zaměstnancům rychleji nalézt různé věci jako žebříky nebo vysokozdvižné vozíky.

Lepší komerční služby

Technologie IoT „podporuje spolupráci mezi více veřejnými a soukromými organizacemi s cílem shromažďovat, analyzovat a aktualizovat informace v reálném čase. Podniky mohou využít shromážděných dat ke zlepšení svých vlastních služeb, nebo digitální kiosky mohou poskytovat asistenční služby nebo zobrazovat reklamy, aby generovaly příjmy pro místní samosprávu či prezentovaly místní podniky. Data dokonce ukazují, že inteligentní města zvyšují konkurenceschopnost při získávání nových obyvatel a podniků.

Udržitelnost životního prostředí

IoT může zefektivnit rozvod vody, elektřiny a plynu či senzory mohou monitorovat kvalitu ovzduší a poskytovat informace pro ochranu zdraví citlivých osob, a samozřejmě také poskytovat regulačním orgánům informace o zdrojích znečištění, aby mohly vypracovat akční plány.

Rovnocenný přístup

Rovněž je kladen důraz na rovnocenný přístup k internetu, aby nevznikal problém s digitální propastí. To se týká venkovských a dalších oblastí a také různých komunit, které postrádají výhody spojené s připojením díky nedostatečné optické, mobilní nebo jiné rádiové konektivitě. Pokud obce začnou implementovat sítě IoT prostřednictvím např. rádiových technologií, může to být odrazovým můstkem pro zajištění většího přístupu veřejnosti.

Další oblasti

Mimoto lze mohu místní samosprávy využít IoT v řadě dalších oblastí, které nespadají do čistých kategorií. Počínaje roboty, boty až po senzory může použití inteligentních technologií uvolnit personál, aby se zaměřil spíše na strategické iniciativy než na manuální práci.

Městské samosprávy, bez ohledu na geografickou polohu, obyvatelstvo či ekonomickou sílu, využívají IoT s cílem zlepšit život místních obyvatel i návštěvníků ve svých městech. Tato základní hodnota nás všechny spojuje na cestě za vybudováním inteligentních měst. V konečném důsledku jde především o veřejnou službu – s využitím technologií, které nejlépe poslouží veřejnosti, díky co nejefektivnějšímu využití zdrojů, které máme k dispozici.

Zdroj: RCRWireless

Související příspěvky

Leave a Comment