Projekt chytrých zastávek v Kladně

Projekt chytrých zastávek v Kladně

Zkušební provoz projektu chytrých zastávek bylo nutné prodloužit. Důvodem je nespokojenost města Kladna s kvalitou prací dodavatele, který navíc nestíhá ani termínově. Stavební práce na zastávkách se již dokončují, nicméně při kontrolách byla zjištěna řada závažných nedostatků, takže město nepřistoupilo k závěrečné akceptaci projektu. Dodavatel, který vzešel z výběrového řízení, se přitom smluvně městu zavázal, že projekt bude plně funkční do konce května.

V průběhu instalací se navíc ukázaly i technické a funkční nedostatky. Například problémy s řádným zobrazováním informací na nízkoenergetickém displeji a blikající LED tabule za vysokých teplot, dále pak špatně fungující hlášení informací pro nevidomé a řada drobných konstrukčních nedostatků. Vzhledem k nedodržení termínů již město uplatnilo u firmy AŽD Praha s.r.o. sankce ve výši cca 180 000 Kč, vycházející z platné smlouvy. Konečný termín pro zahájení rutinního provozu je v tuto chvíli posunut na konec letních prázdnin. Záležet bude na rychlosti, s jakou se dodavatel zvládne vypořádat se všemi zjištěnými výhradami.

Kladno používá v systému chytrých zastávek standardizovaná zařízení pro nevidomé. Zkouší je již sami nevidomí a hlásí městu, na kterých zastávkách je případně výpadek funkce. Označníky už jsou také vybaveny štítky s informacemi o zastávce v Braillově písmu, a to na pravé straně 133 – 150 cm od úrovně terénu – tedy dle norem. V příštím týdnu realizační tým projektu spolu s nevidomými objedou zastávky a zkontrolují faktickou správnost informací na štítcích.

Zdroj: Město Kladno

Související příspěvky

Leave a Comment