V Brně budou ročně přibývat tisíce chytrých vodoměrů

smart watermeter

Rozvíjet chytré měření na vodoměrech budou moci Brněnské vodárny a kanalizace. Brněnští radní schválili smlouvu o umístění přijímačů na vodohospodářských objektech města pro projekt Smart vodoměry. Ten umožňuje dálkový odečet spotřeby vody. Jedná se o další krok v záměru plošného zavedení chytrého měření na vodoměrech, který Brněnské vodárny a kanalizace zahájily v roce 2017. Koncovým zákazníkům přináší tento systém řadu výhod.

Přijímače, které se skládají ze skříně, VHF karty antény a přijímací antény budou umístěné na 18 vodohospodářských objektech. Jedná se například o vodojemy na Palackého vrchu, Kraví hoře, Kamenném Vrchu nebo v Jižním centru a Řečkovicích.

V předchozím roce byla instalována tisícovka vodoměrů, letos je v plánu 6 tisíc. Mezi lety 2020–2024 by měly být chytré odečty vody instalovány v počtu 8500 vodoměrů ročně. Pro uživatele má dálkový odečet vody řadu výhod. O své spotřebě mají například neustálý přehled díky webové aplikaci, předejde se chybám při odečtu, lidé nemusejí čekat doma na pracovníky z vodáren, vodoměry mohou rychle odhalit nezvyklé stavy jako například úniky vody apod. Lidem se tak zvýší uživatelský komfort.

„Aplikace chytrých vodoměrů je také jedním z faktorů, které mohou mít pozitivní dopad na adaptaci na klimatické změny a s nimi spojeného úbytku vody. Rychleji odhalí ztráty, omezuje se plýtvání. Dopomáhá k zodpovědnému hospodaření s vodou za spoluúčasti občanů, což je jedna z možností, jak čelit snižování množství vody v krajině,“ řekl radní pro investice David Grund.

Ne všechny vodoměry jsou kompatibilní s technologií dálkového odečtu. Město proto ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi postupně zajišťuje náhradu stávajících vodoměrů za novější typy. O využívání dálkového odečtu si pak musejí zákazníci požádat přímo na zákaznickém centru vodáren.

Zdroj: iBrno

Související příspěvky

Leave a Comment