Potřebují inteligentní města 5G?

smart city 5G

Inteligentní město je dosti mlhavý pojem, pokud jej budeme uvažovat na makro úrovni. Jedná se soubor různých aplikací zahrnující např. přístup k veřejné WiFi, informační kiosky, inteligentní osvětlení, řízení dopravy atd., které mohou samostatně nebo ve spojení s dalšími aplikacemi zajišťovat efektivnější a udržitelnější využívání infrastruktury města a lépe zpřístupnit městské služby a tím i zatraktivnit samotné město pro své obyvatele.

Z technologického hlediska mají aplikace a případy použití společné některé vlastnosti jako je konektivita (kabelem nebo rádiově), senzory, které sbírají různá data a výpočetní infrastruktura, která tato data analyzuje a řídí odpovídající odezvu.

Pokud jde o konektivitu, položme si otázku: Je úspěch inteligentního města vyžadující všudypřítomné připojení závislý na 5G? Mobilní sítě 5G byly počátkem letošního roku v omezeném rozsahu k dispozici v USA, Jižní Koreji, Velké Británii, Švýcarsku a v několika dalších zemích. I když mobilní operátoři po celém světě jasně vyjádřili záměr budovat sítě 5G a poskytovat služby 5G, bude nějakou dobu trvat, než bude zajištěno všudypřítomné konzistentní pokrytí po celém světě.

Navíc bude ještě třeba provést nějaké práce a v oblasti vývoje a standardizace, než bude možné plně využívat tři primární případy použití, a to zdokonalené širokopásmové připojení, masivní komunikaci mezi zařízeními a velmi spolehlivou komunikaci v nízkou latencí (URLLC). Stručně řečeno, 5G je sice v omezeném měřítku k dispozici, ale bude nějakou dobu trvat, než bude umožňovat všudypřítomné připojení. Na druhé straně různé projekty inteligentní města již probíhají několik let.

Je tedy 5G nezbytné pro aplikace inteligentního města? Odpovědí je nikoliv. Bude 5G sloužit jako hlavní nástroj pro rozvoj aplikací inteligentních měst? Odpovědí je ano, zejména pokud jde o podporu až milionu připojených zařízení na čtverečný kilometr, což je v porovnání s LTE výrazné zlepšení.

Je to však poněkud paradoxní vzhledem k tomu, jaké investice se do inteligentních měst dávají. Omezené pilotní projekty se ukázaly jako velmi náročné z hlediska rozšiřování. Kdyby existovaly stovky tisíc senzorů, které by pokrývaly infrastrukturu pro inteligentní město, byla by 5G dobrou cestou, ale tak tomu zatím nikde není.

„Bez ohledu na to, o jaký projekt inteligentního města se jedná, je to všechno o připojení,“ říká Morné Erasmus, ředitel sekce inteligentních měst ve společnosti CommScope. „Pokud vše maximálně zjednodušíme, základem je připojení zařízení IoT, získání určitého náhledu jak je něco využíváno a následně zvyšování efektivity. To vše se děje prostřednictvím připojení. Je třeba připojit zařízení na okraji sítě do cloudu, zpracovat data a poskytnou odezvu pro zlepšení daného procesu. To je to čemu říkáme inteligentní a základní vrstvou je konektivita.“

Zdroj: Enterprise IoT Insights

Související příspěvky

Leave a Comment