Metro v Sydney: první metro v Austrálii je plně automatické, používá CBTC

Sydney Metro

Automatický provoz metra bez řidiče se rychle rozvíjí téměř na všech kontinentech, jak konstatuje i nedávná zpráva UITP. Ke konci května 2019 „dobyla“ tato automatizace i australský kontinent: Do provozu s cestujícími byla uvedena Severovýchodní linka (North West Line) metra v Sydney, která je vůbec první systémem metra v Austrálii. Tato linka byla vybudována s plně automatickým provozem používajícím technologii CBTC, tedy automatizaci na principu pohyblivých bloků nezávislých na pevných kolejových obvodech, a tudíž umožňujících větší hustotu provozu i větší flexibilitu při řízení provozu.

Severovýchodní linka ve správě organizace Transport for New South Wales (TfNSW) představuje první etapu výstavby metra v Sydney – největší, přibližně čtyřmiliónové, australské aglomeraci. Linka byla vybudována a po dobu 15 let bude provozována konsorciem Northwest Rapid Transit (NRT) v rámci veřejně-soukromého partnerství (PPP).

Tato linka je 36 km dlouhá se 13 stanicemi a depem. Předpokládá se, že nabídne cestujícím komfort veřejné dopravy dosud na australském kontinentě nevídaný – vlaky ve čtyřminutových intervalech ve špičkovém období dne. Na trati je celkem 28 km jednokolejných tunelů, z nichž více než polovina byla nově vybudována a zbývající převzaty od příměstské železnice. Metro používá svrchní napájení 1500 V DC. Nástupiště jsou vybavena průhlednými nástupištními stěnami, které tvoří investičně nejnáročnější, ale zároveň nejspolehlivější ochranu cestujících i provozu, a tudíž jsou u nových projektů metra preferovány, jak ukazuje již zmíněná zpráva UITP.

Hlavním hráčem v technologické části projektu, zahájeného v září 2004 a dokončeného přesně podle plánu, je francouzský dodavatel Alstom. Pro tento projekt v rámci smlouvy s výše zmíněným konsorciem NRT zkonstruoval, dodal a zprovoznil 22 šestivozových vlaků typu Metropolis (viz foto). Dále dodal svoji technologii CBTC Urbalis, známé například z Amsterodamu a mnoha dalších měst po celém světě. Součástí kontraktu je také patnáctiletá smlouva na údržbu vlaků, zabezpečovacího zařízení a pro vybavení a provoz depa. Údržba bude využívat specializovanou technologii Alstomu pro prediktivní údržbu, označovanou jako HealthHub. Tato technologie zahrnuje průběžné sledování trakčního vedení, tratě a vlaků, včetně detekce prasklin v koleji a sledování výhybek.

Metro v Sydney je dále rozšiřováno. V roce 2024 by mělo mít celkem 66 km tratí s 31 stanicemi.

Zdroj: Smartcityvpraxi.cz

Související příspěvky

Leave a Comment