Většina společností plánuje IoT, ale neví jak toho dosáhnout

IoT Implementation Trends Survey

Podle nové studie IoT Implementation Trends Survey organizace, stále plně nechápou konkrétní obchodní přínosy Internetu věcí, a to i ty, které již nějaké projekty Internetu věcí (IoT) realizovali. Studii vypracovali společnosti Longview IoT, Carnegie Technologies a Informa Engage.

Průzkum trendů realizace IoT ukazuje, že podnikové organizace napříč všemi vertikálními průmyslovými odvětvími a všech velikostí potřebují lepší osvětu, aby byly schopny porozumět konkrétním obchodním výsledkům, které IoT přináší.

Výsledky ukazují, že pochopení toho, jak IoT technologie řeší konkrétní problémy, zůstává velkou výzvou. Když se například organizace zajímají jaké výhody IoT přináší, mají tendenci se soustředit na neurčité výsledky, jako jsou úspory nákladů, vyšší produktivita a lepší provozní efektivnost, místo, aby se zaměřili na přesné cíle jako zvýšení bezpečnosti pracovníků, provádění prediktivní údržby, řešení fakturačních problémů, předcházet překročení nákladů či sledování drahocenných zařízení nebo vybavení.

IoT je především o sběru dat a o tom, co organizace s těmito data udělá, aby zlepšila své procesy, uvádí studie. Podle studie: „Snaha mít pod kontrolou náklady a zvyšovat produktivitu a efektivitu je pochopitelná, ale o tom IoT není. Jde o to, že organizace mohou získat mnoho různých výhod díky sběru dat a jejich efektivnímu využití.“

Pro většinu organizací zůstává velkou výzvou také výběr řešení IoT. Celkem 84 % respondentů uvedlo, že technologii IoT již zavedlo nebo ji plánuje zavést do tří let. Z těch, co již nějaký projekt IoT realizovali více jak polovina (54 %) uvedla, že mohli využít „více výzkumu a poradenství“ a 15 % uvedlo, že neví jak vybrat to správné řešení IoT. Pouze asi třetina (37 %) respondentů, kteří realizovali projekt IoT, si je jistá, že ví jaké řešení IoT vybrat, kdyby plánovali nový projekt.

„Zavádění IoT je pro mnoho organizace poměrně složitou záležitostí,“ říká Brad Bush, výkonný ředitel společnosti Longview IoT. „Společnosti chtějí řešení IoT zavést rychle a vidět skutečný obchodní přínos, problém ale je, že to není tak jednoduché. Podle studie je třeba mít ty správné partnery, jenž vám poradí, a poskytnou komplexní řešení pro konkrétní aplikace, které funguje okamžitě po vybalení.“

Mimoto studie také zmiňuje:

  • Čtyři hlavní bariéry pro realizaci projektů IoT jsou náklady (37%), bezpečnost (37%), nedostatek odborných znalostí (36%) a špatné pochopení přínosů (35%).
  • Polovina respondentů uvádí, že si své projekty IoT realizují sami. Čtyřicet procent využívá systémového integrátora, 35 % několik dodavatelů a 34 % poskytovatele řešení IoT.
  • Méně než polovina (39%) respondentů uvádí, že potřebují shromažďovat data v reálném čase. Pokud se však připočítají i ti, kteří potřebují data „každých pár minut“ (19%), vyskočí počet respondentů na 58%.
  • Společnosti vidí IoT jako reálné řešení se skutečným přínosem, pouze 3 % společností považuje IoT za reklamní trik. Na druhé straně téměř polovina (47 %) respondentů uvedla, že IoT podstatně zlepšuje jejich konkurenceschopnost.

Zdroj: IoT.Business.News

Související příspěvky

Leave a Comment