Nominace: Osobnost smart city

CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2019

Nominace a cena Osobnost smart city jsou součástí soutěže Chytrá města pro budoucnost 2019, kterou pořádá agentura SCII a která se letos koná již potřetí pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.

Cílem nominací a ostatně celé této soutěže je dokázat, že i u nás v oblasti Smart Cities jsou schopné a kvalitní osobnosti, které umožňuji dosahovat vyšší kvality života a vytvářet chytré město, obec či region. Více informací k soutěži je možné nalézt na internetových stránkách http://soutezchytramesta.cz/. Na těchto stránkách je možné přihlásit i zajímavé řešení, pocházející z vašeho města či obce, nebo z vašeho regionu formou přihlášky, kterou na těchto stránkách naleznete. Zde jsou k dispozici všechny potřebné informace k nominaci i celé soutěži. Přihlásit svá řešení můžete v termínu do 30. 6. 2019, přičemž stačí vyplnit pouze přihlášku. K doložení další požadované dokumentace budou přihlášení vyzváni organizátory akce.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2019 propaguje a podporuje využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Letošní, již třetí ročník této soutěže, vyhlásilo Ministerstva pro místní rozvoj České republiky společně s SCII (Smart City Innovations Institutem, z.ú.). Soutěž rovněž zaštiťují a podporují Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky, NS MAS, Czech Smart City Cluster a další instituce a partneři.

Nominace Osobnost smart city

Pro snazší orientaci uvádíme harmonogram soutěže Chytrá města pro budoucnost 2019, abyste měli kompletní přehled o milnících soutěže:

A. Vyhlášení ročníku 2019. Termín vyhlášení s účastí MMR: 1. 3. 2019.

B. Přihlášky:

  • Termín pro odevzdání národních přihlášek: od 15. 3. 2019 do 30. 6. 2019.
  • Termín pro mezinárodní přihlášky: září 2019.
  • Termín zpracování přihlášek: od 15. 6. do 30. 6. 2019.

C. Vyhlášení výsledků:

  • Termín rozeslání blahopřání vítězům s instrukcemi, dopis všem nominovaným: říjen 2019.
  • Termín slavnostního vyhlášení: listopad 2019.

V případě jakýchkoli dotazů nebo pro případnou podporu při podání přihlášky můžete využít e-mail: krivankova@scii.cz nebo telefonní číslo 724 781 024

Související příspěvky

Leave a Comment