Sedm klíčových témat na Internet of Things World 2019

Internet of Things World 2019

Konference poskytuje pohled na partnery, inovace a obchodní trendy, které podněcují digitální transformaci. Ve dnech 13.–16. května proběhla v Santa Claře v Kalifornii světová konference IoT World Conference & Expo 2019, která přilákala více než 12 tisíc účastníků. Systémoví integrátoři, vývojáři hardwaru, programátoři softwaru, koncoví zákazníci a mnozí další se zde setkali, aby diskutovali o nejnovějším vývoji Internetu věcí (IoT). Například, jaké příležitosti IoT nabízí a jak je nejlépe využít, protože i když se o IoT již nějakou dobu hovoří je jasné, že obchodní modely, případy použití a implementace technologií jsou stále v počáteční fázi. Zde je sedm klíčových témat, které byly na konferenci nejvíce diskutovány.

Nástup řešení „IoT-in-a-box“

I když se IoT postupně rychle rozvíjí, existuje spousta problémů jako nedokončené standardy, konkurenční platformy či nevhodné obchodní modely, které širší zavádění aplikací IoT brzdí. Pokrok však zastavit nelze, a to se objevují různá řešení a technologické platformy, které tyto problémy snaží řešit nebo obejít. Několik společností proto začalo nabízet řešení typu „IoT-in-a-Box“, tj. řešení aplikace IoT v krabicové verzi obsahující kompletní hardware a software pro snadnou instalaci a spuštění. Například společnost Sprint nabízí řešení Curiosity IoT typu plug-and-play pro správu vozidel a vozového parku, nákup přes mobilní telefon či inteligentní města. Tento produkt je samozřejmě zaměřen především na mobilní technologie společnosti Sprint, ale zahrnuje také strojové učení a umělou inteligenci, sítě 5G, edge computing apod.

Na platformách IoT, které jsou schopny zajistit kompatibilitu řešení IoT-in-a-box, byť jen pro konkrétní průmyslové odvětví nebo případ použití, pracuje kromě provozovatelů sítí také řada vývojářů. To je případ řešení IoT-in-a-box od společnosti myDevices, která je považována za světového lídra v oblasti komplexních řešení IoT. Příkladem takého produktu je řešení pro plně automatizované vzdálené monitorování chlazení pro celou řadu vertikálních trhů.

Platforma společnosti umožňuje partnerům vytvářet řešení pomocí senzorů a gatewaií od různých výrobců a následně monitorovat instalace pomocí různých monitorovacích aplikací, které nabízejí hlášení v reálném čase a upozornění prostřednictvím SMS. myDevices v současnosti spolupracuje s řadou partnerů, včetně releser prodejců, systémových integrátorů a ICT konzultantů.

Kromě výrobců zařízení a softwarových vývojářů hrají při vytváření řešení „in-a-box“ pro různá použití a průmyslová odvětví významnou roli také distributoři. Andrea Minerová, ze společnosti Tech Data, na IoT World hovořila o programu Solution Factory, který řídil vytváření a dodávku řešení IoT, vycházející z nejlepších technologií dodavatelů technologií společnosti Tech Data. Lidé nekupují Internet věcí, kupují obchodní produkty a řešení, které jim pomohou řešit problémy v reálném životě.

Distribuční kanály a systémová integrace

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje prakticky žádné řešení „IoT-in-a-box“ od jednoho výrobce, většina instalací musí být poskládána dohromady pomocí různých částí a inovací.

„Řešení IoT bude postupně stále více plug-and-play, nicméně zatím jde většinou o zákaznické instalace,“ říká Steve Brumerze ze společnosti BH IoT Group. „Pokud jde o distribuční kanál IoT, velké možnosti v současné době nabízí systémová integrace. Někdo musí městům, podnikům a vládním organizacím pomoci propojit schopnosti různých partnerů, inovací a standardů od různých společností, včetně výrobců hardwaru, provozovatelů sítí a nezávislých dodavatelů softwaru.“

Kromě základní systémové integrace mají partneři také řadu příležitostí i v dalších oblastech. Na základní úrovni existují obrovské možnosti pro třetí strany instalovat senzory, aktuátory a přístupové body, aby bylo možné k internetu připojit nová zařízení. Další partnerské společnosti pak mohou monitorovat, spravovat a zabezpečovat tato zařízení. Navíc tu jsou různé možnosti příjmů jak pomoci zákazníkům využívat své data. V distribuční kanálu prostě leží miliardy dolarů.

Jednou ze společností, která právě toto dělá je TensorIoT, která podniká v Kalifornii, ale kanceláře má v Chennai v Indii. TensorIoT založil Ravi Raghunathan, který dříve pracoval jako inženýr u společnost Amazon Web Services. Kromě pomoci zákazníkům s využitím edge computingu, pomáhá společnost TensorIoT zákazníkům také porozumět tomu, jak nejlépe využívat svá data. „Najali jsme datové vědce, abychom mohli řešit nejnaléhavější potřeby našich zákazníků,“ říká Raghunathan.

Edge computing

IoT je hnacím motorem velkého zájmu o edge computing. Důvod je jednoduchý, není totiž snadné a technicky proveditelné zpracovávat data IoT v reálném času ve vzdáleném datovém centru. Aby bylo možné snížit latenci pod 10 milisekund, musí být data zpracovávána lokálně. To platí zejména pro průmyslová řešení IoT, která jsou dálkově ovládaná, např. těžba a distribuce ropy a plynu, dopravu, výstavbu či obranu.

Seth Robinson, senior ředitel technologické analýzy společnosti CompTIA, to vidí následovně: „Stejně jako v minulých průmyslových érách, kdy se budovaly železnice, energetické soustavy a telefonní sítě, i moderní digitální ekonomika se opírá o základnu postavenou na třech pilířích. První je cloud computing, což je model, který umožňuje větší flexibilitu a řízení činností IT. Druhou oblastí je edge computing, který rozšiřuje možnosti cloudu z centralizovaného zpracování dat na lokální zpracování dat. A konečně třetí jsou sítě 5G, které poskytují rychlé a robustní propojení s každým uzlem. Každá tato oblast poskytuje sama o sobě různé možnosti jak inovovat společnost, společně pak nabízí nové možnosti v oblasti IT aplikací. Většina společností má v současnosti největší zkušenosti s cloud computingem, to se ovšem týká hlavně využívání stávajících aplikací od poskytovatelů cloudu. Skutečná transformace začíná přetvořením aplikací, které využívají jedinečné vlastnosti cloud computingu. Tato transformace bude postupně zrychlovat, díky stále širšímu povědomí o fungování edge computingu a dynamických možnostech sítě 5G. Tyto transformované aplikace budou fungovat jako mechanismy pro nové ekonomické aktivity a současně bude třeba rozvíjet IT dovednosti tak, aby podporovaly tuto novou strukturu.“

Přínosy a naděje IoT

Před deseti roky vedoucí pracovníci včetně tehdejšího generálního ředitele Cisco Johna Chambersa, vychvalovali přednosti spolupráce mezi lidmi. Spolupráce nám bude poskytovat další tranše obchodní hodnoty. V mnoha ohledech to bylo správné. Když se vrátíme do současnosti, je zřejmé, že obchodní investice na spolupráci mezi lidmi příliš nesází. Další tranše hodnoty jsou zaměřeny zejména na využití strojového učení a integraci umělé inteligence s IoT.

Na IoT World to účastníci slyšeli od společností Siemens, Proctor & Gamble, Kimberly Clark, CVS Health a dalších obchodních gigantů. Výrobci spotřebního zboží samozřejmě IoT vidí jako nástroj, který jim pomůže vytvářet nové i vylepšené zkušenosti zákazníků, zatímco další průmysloví giganti vidí IoT jako způsob, který jim pomůže zlepšit efektivitu dodavatelských řetězců, snížit náklady na zdravotní péči a také snížit dopady na životní prostředí, abychom jmenovali alespoň některé.

Například společnosti Kimberly-Clark Profesional využívá technologii IoT, která pomáhá zlepšovat služby a dokonce i hygienu v některých komerčních budovách, které pomáhá spravovat. Před třemi roky představila společnost Kimberly-Clark Professional inteligentní toaletu, která se připojuje k senzorům na dávkovačích mýdla, osvěžovačům vzduchu a vstupním dveřím, takže facility manažer může monitorovat stav toalet. Může to znít triviálně, ale schopnost zlepšit čistotu, snížit náklady a lépe chránit fyzické prostředí se promítá do velkých úspor pro zákazníky po celém světě.

Využití IoT ve městech a obcích

Minulý týden město San Francisco zakázalo používání technologie pro rozpoznávání obličeje. Tento krok je o to překvapivější, že San Francisco Bay Area v Severní Kaliforni je domovem některých největších technologických společností na světě, které jsou obrovskými zastánci této technologie. San Francisko město s hlubokou historií, které vždy upřednostňovalo občanská práva a osobní svobody rozhodlo, že tato technologie je prostě už příliš. A i další města mají problémy s touto technologií, která je k dispozici díky širokému využívání kamer připojených k internetu a sofistikovaného softwaru pro rozpoznávání obličeje.

Na IoT World ředitelé IT (CIO) z New Orleans, Phoenixu, San Jose, Las Vegas a dalších měst diskutovali o této a dalších otázkách, které přináší rychlý rozvoj IoT. Představitelé měst se potýkají s problémy práva na ochranu soukromí, přijímání technologií a také modely financování.

Měla by města např. vytvořit nové digitální služby, které budou využívat data získaná od občanů? Někteří zastánci této myšleny se domnívají, že obyvatelé se ochotně vzdají určitého soukromí výměnou za efektivnější dopravní služby, snížení kriminality a lepší životní prostředí. Na druhé straně odpůrci této myšlenky poukazují na možnost potenciálního zneužití a přeměnu státu do podoby „velkého bratra“.

Michael Sherwood, CIO z Las Vegas, hovořil o problémech svého města, pokud jde o dosažení rovnováhy mezi ochranou soukromí a zajištění bezpečnosti. Slavná kasina v Las Vegas jsou většinou postavena na soukromém pozemku. Nicméně venkovní chodníky jsou převážně veřejná prostranství, což znamená, že každá obecní instalace zařízení IoT pro monitorování bezpečnosti, dopravy a kvality životního prostředí bude muset být zaváděna s ohledem na soukromé zájmy.

Města mají také velmi odlišné zájmy, pokud jde o to, jak nejlépe využít inovace Internetu věcí. Kim Walker LaGrue CIO z New Orleans říká, že jejich prioritou je efektivně reagovat na povodně a další krize související s počasím. „Pokud pokrok v oblasti IoT může městu pomoci, jak se lépe vypořádat s mimořádnými situacemi po bouřce, jsem rozhodně pro.“ Naopak Ajay Joshi CIO z Phoenixu uvedl, „že autonomní vozidla a další IoT inovace mu spíše zabírají čas.“

Digitální transformace

V budoucnu bude každá společnost technologickou společností. Kolikrát jste slyšeli tento aforismus? Tato myšlenka byla opakována tak často, až v některých případech vedlo ke snahám stát se technologickou společností za každou cenu. Nicméně bez ohledu na to, o jakou společnost jde, je naprosto jasné, že IoT umožňuje mnoha firmám ve vyspělých odvětvích vytvářet nové obchodní přístupy založené na datech, které mají k dispozici. Tyto digitální transformace se dějí ve velkých i malých společnostech.

„Co je vlastně technologická společnost? Je to podnik, které se rozhodl investovat více než 50 % svých volných výdajů do digitálních technologií,“ říká Fred Voccola, generální ředitel společnosti Kaseya. „Zeptejte se generálního ředitele, za co by utratil peníze, které mu zbývají, a většina z nich řekne za digitální technologie.“

Na IoT World se Channel Futures setkal s několika společnostmi, které pomáhají podnikům objevovat možnosti IoT jako např. společnost TomTom, která vyvinula jedno z prvních zařízení IoT s navigací GPS. „Byli jsme na internetu ještě před tím, než jsme měli IoT,“ říká Leandro Margulis, viceprezident společnosti TomTom.

Dnes se společnost TomTom zaměřuje také na pomoc dalším společnostem při vývoji nových technologií, které využívají k mapování. Kromě pomoci automobilovým společnostem a technologickým dodavatelům, jako je Apple, vytváří rovněž nová řešení, TomTom volně poskytnul své API a vytvořil portál, který obsahuje tisíce aplikací vytvořených různými společnostmi. TomTom doslova vytváří mapu, která firmám pomáhá digitálně transformovat jejich nabídky.

Bezpečnost zůstává překážkou

Kdo nebo co je v mé síti? IT administrátoři na IoT World znovu a znovu vyjadřovali frustraci nad neschopností vyřešit tento problém. A v krátkodobém výhledu to bude ještě horší. Pro veškerý pokrok v oblasti technologiích IoT je tak bezpečnost stále velkou překážkou.

„Společnosti IoT čelí monumentální výzvě, a to aplikovat digitální zabezpečení na procesy, které dosud nebyly digitalizovány,“ shrnuje Robinson ze společnosti CompTIA ve své studii „2019 Trends In Internet Of Things“ zveřejněné v únoru letošního roku.

Tento problém je obzvláště akutní u malých podniků, které dosud nepovažovaly své systémy za cíl kybernetických útoků.

„Malé podniky jsou nejméně připraveny na bezpečnostní požadavky Internetu věcí,“ říká Robinson. „Po mnoho let fungovaly malé podniky na základě předpokladu, že jejich digitální aktiva nejsou ohrožena kybernetickými útoky. Do jisté míry to mohla být pravda, ale situace se změnila; všechna data mají hodnotu a kybernetický útok může způsobit větší škody než kdykoliv jindy. Riziko se zvětšuje, protože mohou být napadena fyzická aktiva i procesy.“

T. C. Doyle, Channel Futures

Zdroj: Channel Futures

Související příspěvky

Leave a Comment