Investice inteligentních měst do dopravy rostou

Barcelona smart city

Podle výzkumu analytické společnosti Juniper Research dosáhnou tržby za technologie pro řízení městského provozu výše 4,4 miliard dolarů. Za hlavní města v oblasti rozvoje inteligentního řízení městské dopravy jsou považována Barcelona a San Francisko.

Očekává se, že tržby za technologie pro inteligentní řízení městského provozu se během příštích čtyř let více než zdvojnásobí a v roce 2023 dosáhnou hodnoty 4,4 miliardy dolarů. Pro srovnání, v roce 2019 to bylo něco přes 2 miliardy dolarů.

Výzkum Juniper Research se zabýval dopadem inovací v oblastí řízení městského provozu na občany z hlediska plánování a způsobu investování, vlivu technologií, koheze městských organizací a vlivu dopravního provozu na kvalitu ovzduší ve městě.

Řešení pro inteligentní řízení městského provozu využívají typicky senzory ve spojení se softwarovými algoritmy pro strojové učení, aby byly schopny dynamicky ovládat světelné semafory podle úrovně provozu a zajistit tak plynulý provoz ve městech. Tato technologie by umožnila významné snížení emisí oxidu uhličitého, přičemž za sledované období pomohla snížit emise skleníkových plynů odpovídající asi 780 miliardám mil osobním vozidlem.

Největší investice do městské dopravy vynakládají v regionech Severní Ameriky, Dálném východě a Číně, kde je silný tlak na zavádění těchto technologií s cílem snížit dopravní zácpy.

Hlavní města využívající technologie pro inteligentní řízení městského provozu jsou:

1. Barcelona

2. San Francisco

3. Singapur

4. Londýn

5. Portland (Oregon)

Na čele žebříčku je Barcelona, a to zejména díky svým investicím do inteligentních dopravních řešení, infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel a politiky zaměřené na zlepšení kvality ovzduší a snížení používání osobních vozidel. Rovněž San Francisco se významně zaměřuje na inovace v městské dopravě, ale nedostatek regulace v oblasti služeb spolujízdy (ridehailing – v podstatě neautorizovaná taxi služba) ji srazil na druhé místo.

V rámci výzkumu bylo také zjištěno, že i když společnosti provozující služby spolujízdy jsou obecně obviňovány ze zvýšení dopravního provozu ve městech, tytéž společnosti mají příležitost vydělat na budoucím nasazení MaaS (mobilita jako služba).

„Subjekty jako Didi získávají obrovské množství dat, pokud jde o dopravní zácpy, vytíženost a trasy městského provozu a cestování pasažérů,“ říká autor výzkumné studie Steffen Sorrell. „Analýza těchto dat bude určitě užitečná pro optimalizaci MaaS při řešení problémů s cestováním po městě a poskytne možnosti pro monetizaci dat v inteligentních městech.“

Zdroj: SmartCitiesWorld

Související příspěvky

Leave a Comment