Role decentralizovaných dat v inteligentních městech

Smart city Dubai

Iniciativa Smart Dubai zdůrazňuje možnosti technologií, jako jsou umělá inteligence a Internet věcí (IoT) pro transformaci městských služeb a rovněž důležitost otevřených sítí

Odhaduje se, že více než dvě třetiny světové populace (68 %) bude do roku 2050 žít ve městech a bude produkovat více než 80 % světového HDP. Podle studie Decentralized Data for Dubai, kterou vydala iniciativa Smart Dubai, budou data hlavním motorem rozvoje těchto megaměst, což přinese nové výzvy v oblasti infrastruktury, komunikace, dopravy a zdravotnictví.

Data a inteligentní města

Studie byla vypracována ve spolupráci se společností Outlier Ventures D3 Sandbox a mapuje a zkoumá roli dat a 4. průmyslové revoluce při budování inteligentních měst. Závěry studie vyzdvihují příležitosti, které přináší konvergence nových technologií, jako je umělá inteligence, distribuovaná účetní kniha (Distributed Ledger Technology, DLT) a IoT pro transformaci městských služeb pro občany a podniky. Zmíněna je také velká důležitost otevřených sítí, které jsou nezbytné pro dosažení další fáze otevřené datové infrastruktury.

„Veškeré naše snahy a plány směřují k ambicióznímu cíli, kterým je přebudovat město, jak ho známe, poskytovat služby na vyšší úrovni a vyřešit všechny výzvy a problémy, které stojí v cestě ke světlé budoucnosti, kterou se snažíme budovat,“ uvedl. Younus Al Nasser, asistent generálního ředitele Smart Dubai, a generální ředitel Dubai Data Establishment. „S ohledem na tento cíl se snažíme využít obrovský potenciál technologií – a zejména dat – podporovat inovace a vytvářet hodnoty pro naše komunity, společnosti, partnery a investory ve Spojených arabských emirátech i v zahraničí. Současný ekonomický model je neudržitelný a brzdí inovace.“

Zpráva poukazuje na zastaralé a neefektivní systémy práce a nedostatek koordinace mezi různými městskými subjekty, což omezuje inovace a brání komplexnímu a udržitelnému rozvoji. Pomoci by mělo užší partnerství veřejného a soukromého sektoru při budování sítí, které jsou prvním krokem k řešení tohoto problému. Nicméně výzvou zůstává propojení jednotlivců, aktiv a dat, aby bylo možné tyto sítě efektivně využívat.

Velký důraz je kladem na data, které jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů budoucí ekonomiky. Aby však bylo možné plně využít jejich potenciálu, musí být nahrazeny stávající datové sklady, které brání inovacím, protože pro podporu spolupráce, inovací a transparentnosti hospodářských vztahů je volný tok dat nezbytný.

Více zařízení než lidí

Podle studie dosáhne v roce 2025 roční objem dat 180 zettabajtů, jen pro srovnání, v roce 2013 to bylo 4,4 zettabajtů. Počet případů, kdy bude osoba komunikovat s nějakým zařízením, vzroste během šesti let na 4800 případů denně (což znamená jednu relaci každých 18 sekund).

Počet zařízení připojených k internetu překonal v roce 2017 počet připojených lidí a odhaduje se, že v roce 2020 bude připojeno 20,4 miliardy zařízení.

„Současné internetová síť se vyvíjí směrem, který jeho tvůrci nepředvídali,“ říká Jamie Burke generální ředitel Outlier Ventures. „Je to ekonomický model politiků a celý svět si nyní uvědomuje, že není optimální ani udržitelný a brzdí inovace. D3 je odvážným krokem ze strany Smart Dubai, který ukazuje jejich víru v potenciál skutečně otevřených dat pro ekonomický a společenský rozvoj. V Outlier věříme, že Convergence Stack výrazně urychlí přijetí Webu 3.0 a zpřístupní data širšímu počtu účastníků, takže inovace se budou moci rozvíjet a ekonomická hodnota bude moci být realizována přímo v datovém ekosystému.“

Zdroj: SmartCitiesWorld

Související příspěvky

Leave a Comment