Rozvoji IoT brání nedostatek odborníků na plný úvazek

IoT commercial building

Podle zprávy společnosti Expertis brání rozvoji Internetu věcí to, že společnosti nezaměstnávají experty na bezpečnost IoT na plný úvazek. Experis upozorňuje na nárůst počtu volných pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti za 4. čtvrtletí 2018. V tomto čtvrtletí bylo zveřejněno 13 214 pracovních míst, což představuje meziroční nárůst o 10 % a nárůst o 16,6 % oproti předchozímu čtvrtletí.

Navzdory této rostoucí poptávce se průměrná mzda na plný úvazek snížila meziročně o 2 % na 58 557 GBP. Kontraktoři však říkají, že jejich sazby stouply o 19,6 % na 505 GBP za den. To podle Expertis naznačuje, že společnosti hledají spíše krátkodobá než dlouhodobá řešení otázek kybernetické bezpečnosti.

Poptávka po pracovních místech v oblasti IoT vzrostla o 48,8 %, ve 4. čtvrtletí 2018 bylo evidováno celkem 4968 pracovních míst v oblasti IoT. Platy na plný pracovní úvazek meziročně vzrostly o 1,5 %, zatímco sazby kontraktorů vzrostly o 4 %.

„IoT nabízí organizacím obrovské příležitosti, pokud mají k dispozici ty znalosti z oblasti kybernetické bezpečnosti, aby mohly bezpečně využívat nových inovací,“ říká Martin Ewings, ředitel specializovaných trhů společnosti Experis. „Vidíme, že existuje velká poptávka po špičkových odbornících, ale trh má problémy udržet krok. Podniky musí být kreativní a k získávání špičkových odborníků přistupovat specificky, aby byly schopny vytvořit smíšený tým ze stálých a dočasných pracovníků. Tento způsob jim poskytuje rychlý přístup k znalostem a dovednostem, které potřebují, a současně tak mohou budovat dlouhodobé zkušenosti a investovat čas do strategického rozvoje.“

Podle predikcí analytické společnosti Gartner by mělo být do konce roku 2021 připojeno k internetu 25 miliard zařízení. To sice podnikům nabízí obrovské možnost jak optimalizovat své činnosti, ale současně to otevírá nové možnosti pro útoky hackerů. Nejznámější příkladem toho, jaké hrozby IoT představuje, je botnet Morai, který byl použit k mohutným útokům DDoS na společnost Dyna a způsobil výpadek několika služeb.

Experis zdůrazňuje, že bezpečnost musí být součástí návrhu zařízení IoT se stálými pracovníky, a nikoli smluvními partnery pro krátkodobé opravy. Jinak budou útoky jako Mirai úspěšné, a to ještě ve větším měřítku. Pokud podniky nezajistí, aby se vedle inovace upřednostňovala také bezpečnost, hrozí poškození pověsti nejen jednotlivých společností, ale celého odvětví. Pokud se má Internet věcí úspěšně rozvíjet, musí být kybernetická bezpečnost prioritou.

Zdroj: IoT News

Související příspěvky

Leave a Comment