Volkswagen testuje v Hamburku vozidla s autonomním řízením úrovně 4

Volkswagen tests self-driving cars

Německá automobilka Volkswagen v současné době testuje několik vozidel s autonomním řízení úrovně 4 v městském provozu v Hamburku. Jedná se o pět vozidel e-Golf vybavenými laserovými skenery, kamerami, ultrazvukovými senzory a radary, které budou samostatně jezdit na tříkilometrovém testovacím úseku. Výsledky testovacích jízd budou využity do řadě výzkumných projektů společnosti Volkswagen týkající se autonomního řízení a budou zahrnovat testy zaměřené na zákazníka a optimalizaci dopravy.

Vozidla s autonomním řízením úrovně 4 jsou schopna v rámci svých specifických provozních scénářů jezdit zcela samostatně bez asistence lidského řidiče. Mimoto si umí poradit i v případě, kdy vyzvou člověka k převzetí řízení, ale ten nereaguje. Pak auto sami bezpečně zastaví.

„Testy jsou zaměřeny na technické možnosti a požadavky městské infrastruktury. Aby bylo v budoucnu řízení vozidel bezpečnější a pohodlnější, musí být vozidla inteligentnější a schopna samostatného řízení – města pak musí zajistit digitální ekosystém, který vozidlům umožní komunikovat se semafory a dalšími systémy řízení dopravy a také mezi sebou navzájem,“ uvedl Axel Heinrich, vedoucí skupiny Volkswagen Group Research.

V Hamburku je v současné době budován devítikilometrový zkušební úsek pro vozidla s autonomním řízením (s možností připojení k městské dopravní infrastruktuře), jehož dokončení je naplánováno na rok 2020. Z toho důvodu město vybavuje semafory komponenty pro komunikaci mezi infrastrukturou a vozidly (I2V) a vozidly a infrastruktura (V2I). Společnost Volkswagen a město Hamburk tak učiní rozhodující krok k další optimalizaci dopravního provozu prostřednictvím digitalizace a plné implementace autonomního řízení v městské oblasti.

„Za dva a půl roku bude Hamburk pořádat Světový kongres pro inteligentní dopravní systémy (ITS),“ říká Michael Westhagemann, hamburský radní pro ekonomiku, dopravu a inovace. „Vozidla s autonomním řízení zde budou hrát hlavní roli. Jsem proto potěšen, že se náš strategický partner Volkswagen stal prvním uživatelem našeho digitálního testovacího úseku. Chceme, aby se Hamburk stal modelovým městem pro inteligentní mobilitu, a v roce 2021 chceme představit globální inovativní projekty mobility.“

Vozidla E-Golf společnosti Volkswagen Group Research disponují 11 laserovými skenery, sedmi radary a 14 kamerami.

V souvislosti s tím společnost Volkswagen uvedla, že se již připravuje na vybudování vlastních 5G sítí v německých továrnách, které by měly sloužit pro propojení strojů a zvýšení produktivity výroby. „Již jsme vedli první rozhovory s dodavateli zařízení, abychom koncem příštího roku mohli začít budovat první 5G sítě na svých pobočkách a také jsme již požádali o licenci 5G.“ Volkswagen také uvedl, že jeho automobilová jednotka Audi již spolupracuje s dodavatelem zařízení společností Ericsson na testování 5G.

Německý regulační orgán Bundesnetzagentur již uvedl, že plánuje nabídnout regionální licence pro kmitočtové spektrum v pásmu 3,8 GHz a 26 GHz. Několik německých výrobců automobilů a průmyslových podniků již oznámilo plány na účast v této aukci.

Zdroj: Enterprise IoT Insights

Související příspěvky

Leave a Comment