Konektivita v inteligentních městech

Konektivita smart city

V současné době žije ve městech více než 55 % světové populace a očekává se, že v roce 2050 by počet lidí žijících ve městech měl dosáhnout 70 %. V Severní Americe počet obyvatel ve městech již překročil 80 %. Migrace světové populace do měst sebou přináší obrovské výzvy, které souvisí zejména s veřejným zdravím, znečištěním, spotřebou energie, bydlením, bezpečností a dopravou. Problematika inteligentních měst je horkým tématem, protože potřebujeme nalézt efektivnější způsoby, jak budovat a řídit města v budoucnosti.

V Inteligentních městech budou všude senzory a IoT senzory, které budou propojené ve zpětnovazebních smyčka s datovým centrem nebo komunikační bránou (gateway) pro zpracování dat v rámci cloud nebo edge computingu a následnou odezvu, což bude základem pro poskytování nových služeb a aplikací. Například veřejné osvětlení se samo ztlumí, když detekuje, že v dosahu nejsou žádní lidé, zavlažování se samo zapne pouze v případě či parkovací senzory a kamery budou přes příslušnou aplikací informovat o dostupných parkovacích místech.

Zajištění odpovídající konektivity je jedním ze základních úkolů při budování těchto senzorových sítí. Připojení do datového centra a edge gatewaye budou časem potřebovat miliardy zařízení, aby bylo možné zpracovávat data pro aplikace inteligentního města. Mnoho inteligentních senzorů ve městě bude připojeno prostřednictvím rádiových prostředků jako Zigbee, LoRa, Wi-Fi nebo sítí 4G či 5G, ale žádná rádiová síť nemůže pořádně fungovat bez pevného připojení. A optické vlákno představuje nejrobustnější způsob, jak přenášet fronthaul a backhaul provoz.

Města tak stojí před novou výzvou zajistit konektivitu, která je nyní považována za čtvrtou veřejnou službu (utility) a je stejně důležitá, jako vybavenost elektrickou, vodovodní či plynovou přípojkou. Města musí naplánovat a realizovat řešení, jak vysokorychlostní připojení zavést ke všem občanům a hraničním zařízením.

Budování optických sítí bylo doposud z velké části v gesci poskytovatelů služeb, ale to se v éře inteligentních měst změní. Města potřebují všudypřítomné pokrytí optickými vlákny, ale nemohou se počítat s tím, že poskytovatelé služeb vybudují optické sítě všude, protože ti obvykle investují v oblastech, kde lze očekávat rychlou návratnost investic. Města potřebují vybudovat síťovou infrastrukturu i v chudších čtvrtích, aby bylo zajištěno, že konektivita bude dostupná opravdu pro každého. Jinak hrozí, že budou čelit následkům „digitální propasti“.

Na cestě k všudypřítomné konektivitě bude třeba překonat mnoho překážek, ať již jde o legislativní otázky, nedostatečné technické znalosti nebo potřeba nových finančních modelů. Nicméně některá města již projevila politickou vůli a iniciovala inovativní přístupy, jak toho dosáhnout. Například přechod od samostatného využívání jednotlivými městskými úřady a organizacemi ke sdílenému využívání optických vláken. Důležitá je také koordinace při budování pozemních komunikací, kanalizací, vodovodů a elektrických přípojek, když už plánují na ulici výkopové práce, lze toho využít i pro instalaci optických vláken, což významně usnadní jejich zavádění a sníží celkové náklady. Dalším příkladem je pouliční osvětlení, kdy sloupy veřejného inteligentního osvětlení mohou být využity i pro umístění různých senzorů, kamer, vzdálených rádiových jednotek, napájecích systém či dalších komponentů, přičemž ke každému sloupu je přivedeno optické vlákno. Navíc to pro město bude výhodou, až se začnou ve větším měřítku zavádět malé buňky 5G.

Záleží na každém městě, jak se k problému urychleného zavádění optických vláken postaví, zda se odpovědně připraví na budoucí zavádění nových technologií nebo zda bude riskovat následky digitální propasti a nepřipravenost na budoucí technologické požadavky. Města již zajišťují přípojky elektřiny, vody a plynu a je třeba začít zajišťovat také konektivitu. Jen tak lze položit základy pro udržitelný rozvoj města a zavádění inteligentních městských aplikací a vysokorychlostního připojení všude, kde to bude potřeba.

Morné Erasmus, CommScope

Zdroj: TechTarget

Související příspěvky

Leave a Comment