Koalice inteligentní měst OASC vydala dokument pro zajištění interoperability

OASC

Koalice Open & Agile Smart Cities (OASC), která sdružuje 124 měst z 24 zemí světa, vydala dokument s názvem Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs), který má sloužit jako univerzální nástroj pro zajištění interoperability systémů, dat a služeb mezi městy a globálními dodavateli. Formální schválení MIM proběhlo v lednu během zasedání OASC, kterého zúčastnili zástupci všech zainteresovaných měst.

„Vydáním tohoto standardu OASC jasně ukazuje svojí podporu členským městům a obcím na jejich cestě digitální transformace,“ uvedl Bart Rosseau, koordinátor Rady OASC a ředitel pro data města Gent (Belgie). „MIM představuje klíčový nástroj pro realizaci nákladově efektivních inovací a veřejných zakázek pro města po celém světě, protože umožňuje společnostem vyvinout jedno řešení, a to pak zavádět ve všech městech. To výrazně snižuje náklady. MIM také městům umožňuje, aby se nemuseli vázat na jednoho dodavatele, což je velký problém na současném trhu. Mimoto, téměř stejně důležité jako přijetí MIM v rámci OASC je, že města konečně jednají o standardech. Pochopili jsme, jak důležité jsou standardy při realizaci nových digitálních služeb, což městům v dalším rozvoji určitě pomůže.“

„Díky MIM budou moci města inovovat a realizovat nové služby založené na otevřených standardech, což představuje novou éru otevřeních interoperabilních inteligentních měst a obcí,“ uvedl Martin Brynskov, předseda OASC.

Dosud byly MIM implementovány ve městech Antverpy (Belgie), Manchester (Velká Británie), Helsinki (Finsko), Santander (Španělsko), Milán (Itálie), Eindhoven (Nizozemsko), Carouge , Seongnam (Jižní Korea) a Bordeaux (Francie). V následujících šesti měsících budou v těchto a dalších městech, která byla vybrána prostřednictvím projektu SynchroniCity, široce zaváděny nové služby založené na MIM. V první fázi se počítá se zavedením 49 služeb v 18 městech.

Koalice OASC byla založena v prosinci 2017 a její ústředí je v Bruselu v Belgii. Jejím posláním sdružovat města z celého světa s cílem vytvořit globální trh pro služby a aplikace smart city na základě potřeb a požadavků měst a obcí. OASC podporuje také řada různých institucí jako Aarhus University (Dánsko), Business Tampere (Finsko), Future Cities Catapult (Velká Británie) či imec (Belgie).

Zdroj: OASC

Redaktor: Jaroslav Hrstka

Související příspěvky

Leave a Comment