Smart Campus Plzeň

Smart Campus Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni a ČD – Telematika spolupracují v celkem šesti oblastech. Jde především o vývoj a budování plzeňského Smart Campusu, vývoj a testování technologických řešení v rámci konceptu Smart City a Internetu věcí (IoT). Další oblastí spolupráce je vývoj a testování softwaru a komunikačních systémů, dále také měření a diagnostika mechanických a elektronických systémů, ale i vývoj a testování hardwaru a spolupráce při vzdělávání a zavádění výsledků do praxe.

ČD – Telematika ve spolupráci s firmou SUPTel aktuálně instalovala na parkovišti v areálu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) celkem 10 parkovacích senzorů. Jde o kompaktní a programovatelné jednotky vybavené elektronikou, která detekuje obsazenost daného místa, ale také další provozní údaje, mimo jiné stav vložené baterie. Rádiová část jednotky vysílá informaci o změně, tedy zda auto právě na místo přijelo, či z něj odjelo. Senzor je zapuštěn do země a může být zakryt příslušným povrchem tak, aby nenarušoval celistvost plochy. Vložená baterie má garantovanou životnost 5 let. Data z těchto konkrétních senzorů budou použita především pro studentské projekty. V běžném životě ale nacházejí uplatnění například u provozovatelů městských systémů parkování.

Spolupráce ČD – Telematiky s vysokými školami se neomezuje pouze na ZČU, ale zahrnuje významnou část české akademické obce. Zajišťuje totiž pro organizaci CESNET – sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky rozvíjející národní e-infrastrukturu – optickou infrastrukturu. V praxi to znamená, že vysoké školy, které jsou ve sdružení CESNET, stejně tak jako Akademie věd (AV) se svou rozsáhlou sítí pracovišť a společná pracoviště AV a členských vysokých škol využívá služeb ČD – Telematiky, jakožto vlastníka druhé největší optické sítě, která je klíčovou infrastrukturou státu.

Související příspěvky

Leave a Comment