Průzkum: Obliba hybridního cloudu stále roste

pruzkum IoT AI

Snaha o větší zužitkování dosavadních investic do IT a rostoucí podpora cloudu. I to jsou podle průzkumu technologické strategie firem pro rok 2018.

V průzkumu Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018 bylo dotázáno více než čtyři sta zákazníků ze 47 zemí světa a 26 různých odvětví. V centru zájmu byly firemní priority i výzvy, alokace nákladů, strategie při zavádění cloudu nebo plány souvisejících s použitím nejmodernějších technologií. Loňský průzkum přitom ukázal, že většina firem již začala s digitální transformací a přesměrovala své investice do moderní IT infrastruktury a aplikací. Z aktuálního průzkumu vyplývá, že část zákazníků se zaměřila na lepší zužitkování stávajících IT investic, část se zhlédla v cloudových iniciativách.

TOP IT výzvy pro rok 2018

Za jednu z hlavních priorit označilo 42 % firem optimalizaci a modernizaci již využívaných informačních technologií. Většina společností se tak v souladu s průzkumem z loňského roku soustředí na digitální transformaci. Mezi největší výzvy roku 2018 v oblasti IT patří i zdokonalování bezpečnosti (47 %), a na automatizaci procesů se hodlá zaměřit 36 % podniků.

Výdaje na informační technologie se mění

Většina plánovaných výdajů dotázaných firem bude zaměřena na modernizaci IT zázemí, přičemž nejvíce hodlají firmy investovat do integrace dat a aplikací (37 % podniků). Na investice do zajištění cloudové infrastruktury a služeb se chystá 36 % podniků, a do vývoje/nasazování moderních aplikací 30 % firem. Potvrzuje to i Iveta Babulenková, Business and Channel manažerka pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Red Hat: „Důvod investic do cloudu vychází z potřeb firem inovovat a zajistit si konkurenceschopnost – noví konkurenti se velmi často rodí ve start-up světě, který nemá problém s využíváním těch nejmodernějších technologií.“

Definitivní průlom se zatím nekoná

Pojem cloud či cloudová řešení se stal běžnou součástí slovníku malých i větších společností. Přesto z výzkumu vyplynulo, že jedna třetina respondentů nemá definovanou žádnou strategii pro oblast cloudu. To může znamenat, že firmy stále ještě pečlivě sledují postupně se vyvíjející cloudové technologie. Pro vedoucí IT pracovníky zodpovědné právě za tuto oblast to znamená, že budou muset své plány a záměry definovat mnohem přesněji a jasněji.

Růst i zdokonalování stávajících cloudových iniciativ

Většina dotázaných společností využívajících cloudová řešení označuje své cloudy za hybridní (61 %), zatímco loni bylo rozložení mezi hybridními a privátními cloudy takřka vyrovnané (30 vs. 38 % respondentů). Příklon k hybridním cloudům je patrný i v rámci České republiky, která v této oblasti patří mezi progresivnější státy.

Hybridní cloudy hrají prim, nicméně někteří respondenti překračují hranici tohoto přístupu a upřednostňují provoz svých systémů ve více než jednom cloudu, preferují tzv. multicloudovou architekturu. Více cloudových prostředí plánuje v roce 2018 využívat přibližně 37 % dotázaných společností.

Nejdříve modernizace, potom transformace

Často se mluví o digitální transformaci, realita tomu však v mnoha případech neodpovídá. Průzkum ukázal, že kroky související s digitální transformací hodlá v tomto roce podniknout pouze 19 % firem. Vzhledem k zájmu o modernizaci stávajících informačních technologií (42 % firem) lze předpokládat, že cílem je optimalizace dosavadních investic a vybudování pružnější infrastruktury před tím, než organizace přistoupí k úplné digitální transformaci. Současný stav tak můžeme chápat jako „implementaci“ stavebních bloků právě pro tuto transformaci. Je to zároveň názorný příklad, že firemním zákazníkům jde opravdu o moderní služby a nikoli o marketingový pojem.

Budoucí technologie jsou stále jen otázkou budoucnosti

Více než polovina podniků uvedla, že v roce 2018 nemají v úmyslu zkoumat ani zavádět řešení z oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) nebo strojového učení (Machine Learning, ML). Přes 40 % dotázaných firem ve stejném smyslu hovoří o internetu věcí (Internet of Things, IoT). Tato oblast otevírá zcela nové možnosti i díky míře oddělení dat a informací od fyzických subjektů. Pro většinu IT organizací jsou však uvedené technologie pořád ještě novinkou a ani v roce 2018 nebudou představovat hlavní prioritu. S ohledem na dosavadní pokroky v těchto oblastech ze strany otevřených komunit nicméně můžeme očekávat, že v dalších průzkumech společnosti Red Hat budou patřit technologie budoucnosti mezi hlavní témata. Iveta Babulenková prozrazuje, že „… speciální tým pro oblast umělé inteligence má i Red Hat. Mnohé AI technologie potřebují efektivně využívat obrovské množství dat a jednou z klíčových platforem je tak i Linux.“

 

Související příspěvky

Leave a Comment