Svět zná lídra v oblasti IoT osvětlení

Navigant-Research

Výzkumná agentura Navigant Research vydala zprávu s názvem Leaderboard: IoT in Lighting.

V této zprávě ohodnotila společnost Philips Lighting (Euronext: LIGHT) jako lídra a influencera v oblasti IoT (internet věcí) osvětlení pro stavební trh.

Zpráva hodnotí 15 dodavatelů osvětlení na základě devíti kritérií: vize, strategie uvedení na trh, partnerů, technologie, geografického dosahu, prodeje a marketingu, výkonu, portfolia a výdrže.

Navigant Research definuje koncept internetu věcí v osvětlení jako přidanou hodnotu nad rámec klasického světla. Osvětlení je v rámci internetu věcí zaměřeno především na svítidla, která získávají informace o fungování svém i dalších zařízení v okolí. Zákazníkovi pak poskytují nové zážitky v oblasti osvětlení a zajímavé informace podložené konkrétními daty.

Philips Lighting získal vysoké hodnocení napříč všemi kritérii díky svému IoT osvětlení s end-to-end šifrováním. Podle zprávy „stojí Philips Lighting v popředí nového technologického vývoje v oblasti IoT osvětlení, což společnosti zajišťuje velmi silnou pozici na trhu.“

Související příspěvky