Nový komunikační modul sníží náročnost programování a náklady

Stanice vzdáleného ovládání RTU

Nový komunikační modul TIM rozšiřuje portfolio řešení vzdáleného dohledu a ovládání o modulární jednotku RTU založenou na platformě řídicího systému. Nový modul dokáže přenášet velké množství dat a snížit náročnost programování a nastavení. Stanice vzdáleného ovládání RTU jsou používány k monitorování a řízení geograficky velmi vzdálených automatizačních zařízení/procesů z dohledového řídicího centra. Používají se zejména v oblastech vodárenství a čistírenství, dálkového vytápění, dodávek plynu a ropy, či v oblastech distribuce energie a dopravy.

Modul TIM, společnosti Siemens, připojuje vzdálené stanice Simatic S7-1500 k centralizovanému řídicímu a dohledovému centru vzdáleného ovládání pomocí telecontrol protokolu Sinaut ST7. Jeho integrace do inženýrského prostředí TIA Portal (Step 7 Professional V14 SP1) umožňuje efektivní programování telecontrol řešení bez dalších instalovaných doplňků. Integraci do prostředí TIA Portal umožňují i další moduly TIM 3V-IE (Advanced) a TIM 4R-IE určené pro použití s řídicím systémem Simatic S7-300/400. Díky tomu je možné přenášet velké množství dat a snížit náročnost programování řídicí jednotky; zařízení se jednoduše nastaví pomocí tzv. Data point konfigurace.

Další výhodou je, že komunikační moduly jednotek RTU mají stejný design jako řídicí systémy Simatic, což urychluje návrh a instalaci celého zařízení a snižuje tak náklady.

Modul TIM 1531 IRC může být využíván jak pro koncové zařízení (slave), tak i jako hlavní stanice (v roli master nebo node). Díky vlastnostem technologie telecontrol je v případě dočasné poruchy ztráta dat ochráněna ukládáním do mezipaměti. Po obnovení připojení k řídicímu centru se hodnoty přenáší v historicky správném pořadí. Integrovaný procesor a paměť RAM ukládá až 100.000 telegramů s časovou značkou.

Pro komunikaci systému Simatic S7-1500 s moduly TIM1531 IRC lze využít veřejné i privátní sítě typu LAN i WAN. Pro připojení k těmto sítím se využívají externí průmyslové routery řady Scalance M. TIM 1531 IRC je vybaven třemi ethernetovými rozhraními a sériovým rozhraním pro případné připojení pomocí sériového modemu. Mohou tak být nastaveny různé redundantní přenosové kanály směrem k vyšší úrovni Sinaut ST7, nebo k hlavní (master) jednotce, což zajistí, že vzdálené jednotky zůstanou dostupné i v případě selhání primárního spojení. Redundance s možností cyklického, nebo událostně řízeného přenosu dat je doplněna funkcí emailového upozornění zasílaného servisním technikům v případě překročení nastavených limitů i dalšími diagnostickými funkcemi.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související příspěvky