AVERIA LTD. členem CSCC

CSCC

CSCC vytváří jedinečné partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Je průkopníkem myšlenky Smart City v České republice.

Do vínku si dal budování chytrých měst, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský růst. Tyto trendy zlepšují kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele a města se tak stávají příjemným prostředím pro život i práci.

Členem CSCC je i Vydavatelství AVERIA LTD., stejně jako řada dalších významných firem: ASE, Atos IT Solutions and Services, AVE CZ odpadové hospodářství, ČEZ ESCO, ČSOB, Česká rada pro šetrné budovy, České Radiokomunikace, Česká spořitelna, ČVUT, Datasys, E.ON Česká republika, Elko EP, Energeticko-technický inovační klastr, Energomonitor, Ernst & Young, Havel, Holásel & Partners, advokátní kancelář, Omexom GA Energo, PricewaterhouseCoopers Audit, Raycom, Rowan Legal, Schneider Electric CZ, SmartPlan, Středočeské inovační centrum, T-Mobile Czech Republic, Techniserv, Technologické centrum Písek, Toyora Material Handling, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Visa Europe Services LLC, organizační složka, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola logistiky, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický a jako čestný člen Ing. Jaroslav Žlábek.

CSCC se v současné době zaobírá projekty, jako je například Smart City Polygon. Jde o unikátní technologický projekt realizovaný společnostmi E.ON Česká Republika a Omexom GA Energo. Cílem projektu je rozšíření povědomí nejen o Smart City technologiích jako takových, ale především o novém způsobu myšlení při správě a provozu městské infrastruktury. V rámci jednoho areálu jsou instalovány ucelené systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ochrany majetku, „chytré parkování“, zvýšení průjezdnosti lokalitou, bezpečnost chodců, ochranu životního prostředí, inteligentní řízení budov a další. V reálném prostředí jsou ihned k dispozici výstupy z celého systému umožňující následnou analýzu. Každá technologie řeší jeden segment života obyvatel města, teprve společně však vytvářejí skutečné Smart City. Areál bude v brzké době přístupný veřejnosti laické i odborné, školám a dalším institucím, potenciálním investorům a všem zájemcům o technologie Smart City. Představení technologií bude probíhat formou komentovaných prohlídek. Symbolickou pásku při slavnostním otevření přestříhne ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Součástí programu bude i možnost svezení v elektromobilu Tesla a vyzkoušení řízení elektromobilu VW Golf.

Za pozornost stojí i sociální síť SYNOPCITY.com, která má být hlavní komunikační platformou pro témata, týkající se právě Smart City. Tato sociální síť bude otevřena pro komunikaci technologických novinek, smart akcí, smart solutions, IoT apod.

-LiM

Související příspěvky