Kolín už je chytré město

kolinska klicenka

Za strohou informací o tom, že společnost Mastercard podepsala s městem Kolín Memorandum o spolupráci pro koncept tzv. Smart Cities, se skrývala tisková konference, která se konala v 6. ZŠ v Kolíně, na které se zúčastnilo deset pro Klíčenku důležitých osob. Šestá základní škola v Kolíně je totiž „pokusným králíkem“ tohoto projektu, jehož dosah je ale obrovský – a nejen pro samotné město Kolín, a nejen pro základní školy.

Pojďme se podívat na oficiální údaje. Pro společnost Mastercard jde o vůbec první podobné memorandum s městem z České republiky. Memorandum podepsali ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš a starosta Kolína Vít Rakušan. Mastercard a Město Kolín chtějí tímto dokumentem potvrdit vzájemnou spolupráci v přípravě, realizaci a implementaci takových projektů, které odpovídají dlouhodobé koncepci Smart Cities, tedy konceptů využívajících možnosti technologií pro příjemnější a pohodlnější život obyvatel i návštěvníků města. Hlavním cílem je digitalizace systémů, navýšení počtu akceptačních míst a představení platební karty jako standardního nástroj pro platbu a identifikaci.

„Velmi si vážíme spolupráce s městem Kolín a věříme, že jejich přístup v oblasti Smart Cities bude příkladem i pro ostatní. Už nyní evidujeme zájem o kolínská řešení z jiných měst. Také se těšíme, že spolupráce s městem Kolín přinese i další projekty, které ještě více usnadní život občanům,“ uvedl ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš. „Mastercard má ty nejlepší zkušenosti z oblasti Smart Cities z celého světa, takže lepšího partnera nemůžeme mít. V zavádění opatření pro chytrá města preferuji funkční a účelná řešení, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přínosnými pro naše obyvatele,“ sdělil starosta Kolína Vít Rakušan.

Kolínská klíčenka má podobu malé plastové kartičky. Jejím cílem je nahradit množství čipů, klíčů a peněženek, které děti musejí nosit s sebou. V rámci spolupráce na konceptu Smart Cities s městem Kolínem Mastercard bylo spuštěno bezhotovostní placení v autobusech městské hromadné dopravě. Od letošního září pak funguje v kolínské 6. Základní škole unikátní projekt multifunkční chytré Kolínské klíčenky, která slouží pro vstupy do školy a školní jídelny, jako průkazka do knihovny, jízdenka v MHD, lze ji aktivovat i jako platební kartu a má obsahovat i elektronickou zdravotní knížku Zdravel. Vedle toho bude klíčenka i vzdělávacím nástrojem k posílení finanční gramotnosti.

Klíčenku lze také aktivovat jako předplacenou kartu, na kterou pak mohou rodiče pravidelně posílat kapesné svému dítěti. „Školství by nemělo zaostávat za novými trendy a technologiemi. Je třeba jít vedle sebe a otevírat dětem nové možnosti v nové technické budoucnosti,“ poznamenal ředitel 6. Základní školy Lukáš Kačer.

Cílem projektu Kolínské chytré klíčenky je i rozvoj vzdělávání. V přípravě je edukační aplikace pro interaktivní tabule, která je určena pro výuku na druhém stupni základních škol a na které se podílejí odborníci z oblasti ekonomie, didaktiky a efektivní komunikace. Školy, které budou zapojeny do projektu Chytrá klíčenka, pak získají proškolení a tyto výukové materiály zdarma. „Mladí lidé potřebují téma vnímat v širokých souvislostech a pochopit, proč je dobré umět s penězi hospodařit. Cílem je připravit mladou generaci na život v 21. století, který je plný moderních technologií,“ uvedl dále Pavel Popluhar, jednatel společnosti Edhance, která tyto výukové materiály vytváří.

Kolínský úspěch inspiruje další města a kraje a ozývají se i v zahraničí. „Možnost použít čip karty pro více funkcí současně včetně předplacené karty Mastercard je hlavním motorem zájmu ze strany dalších škol po celé České republice, dětí i rodičů. Náš produkt je tak otevřený, že ho lze snadno upravit i pro potřeby předplacených karet v dopravě či obchodech. Jsme rádi, že je po klíčence taková poptávka a pokusíme se ji co nejdříve uspokojit,“ shrnul ředitel společnosti Paynovatio a autor myšlenky projektu Pavel Juřík.

„U projektu Chytrá klíčenka nás oslovila zajímavá kombinace inovativního řešení využívajícího bankovní platební karty v nekomerčním prostředí škol, kde tyto karty mohou, ale nemusí sloužit jen k placení. Dalším z důvodů je zvyšování finanční gramotnosti u široké veřejnosti, kterému se v ČSOB aktivně věnujeme v rámci projektu Finančního vzdělávání,“ poukázal Miloš Minčič, výkonný manažer útvaru Karty a mobilní platby ČSOB.

Ale tím rozvoj klíčenky rozhodně nekončí – díky digitalizaci zdravotních systémů v Kolíně bude klíčenka v budoucnu doplněna o lékařské záznamy. Elektronická zdravotní knížka je zabezpečený souhrn zdravotních informací o pacientovi, který je přístupný prostřednictvím webového portálu nebo mobilní aplikace. Pro žáky v Kolíně bude Zdravel zdarma. Jejich rodiče tak získají kompletní přehled nad jejich zdravotním stavem, preventivními prohlídkami nebo očkováním. Systém Zdravel umožňuje plánování zdravotních prohlídek, nastavení upozornění na termín vyšetření či užívání léků. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření nejen mezi obyvatele Kolína, ale i podpora projektů Smart Cities v dalších městech, ve který je plánována vzájemná kooperace projektů Chytré klíčenky a systému Zdravel. „Poskytovatelem aplikace Zdravel je Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, jehož posláním je poskytovat informace lékařům a pacientům vždy, když je to potřeba. Spojení projektů Smart Cities a Zdravel tak vytváří perfektní příležitost k jeho naplnění a dalšímu rozvoji,“ řekl Michal Potůček, výkonný ředitel projektu Zdravel.

Tolik strohá řeč oficiálních dokumentů.

Jak to bylo doopravdy

Tisková konference se uskutečnila v budově TechCentra, které se nachází v těsné blízkosti 6. ZŠ Kolín. Sám jsem nevěřil, jak deset mladých mužů ve věku 30+ dokáže vytvořit příjemnou a pohodovou atmosféru při prezentaci projektu, který nabral takové obrátky, že se mi z toho až tajil dech. Vždyť už pět měsíců po spuštění projektu jsou viditelné první výsledky, které jsou samozřejmě velmi pozitivní. Jak řekl starosta Kolína Vít Rakušan, jde o věc, která posunuje město Kolín na vyšší úroveň, vedoucí právě ke Smart Cities. A je to pravda. Kolín se odvážně pustil do projektu, který nemá v naší republice obdoby. Nejen zaměřením, kdy jednotícím prvkem je multifunkční karta, použitelná nejen pro otevření dveří školy, družiny a zaplacení jídla ve školní jídelně, ale navazuje na ni třeba věc vskutku u nás zatím nevídaná: děti mohou kartou platit i jízdné a autobusech městské dopravy v Kolíně. Trochu mne jako milovníka rychlých kol s minimálním odporem při valení překvapilo, že se do tohoto projektu (zatím?) nezapojily i České dráhy, protože si myslím, že do škol v Kolíně dojíždějí i děti z okolních obcí vlaky – ale zřejmě vše chce svůj čas.

Ostatně, jak řekl autor projektu Pavel Juřík, tuhle věc nabízeli na vícero místech a nepodařilo se jim najít vhodné subjekty pro další spolupráci v neoraném poli Smart Cities v České republice. „Setkali jsme se s odpověďmi typu, jo, zkusíme to, až to někde vyzkoušíte,“ což je typická anonymní odpověď českého úředníka, který se nechce zatěžovat něčím, co ho bude stát čas, peníze a iniciativu. Je lepší počkat, až se to „někde“ nasadí a my to pak převezmeme. O to víc si vážím střemhlavého letu vedení Kolína, které se vrhlo z hory netuše, jaký let vlastně bude. A věřte nebo ne, za pět měsíců (v to počítaje dva měsíce prázdnin, jen tak mimochodem) je tu výsledek: karta je funkční a děti ji používají.

Samozřejmě, že můj kamarád, se kterým v Kolíně chodím na pivo, mi otevřel druhou stránku: staromilství, nevědomost a chuť nezatěžovat se moderními věcmi, které jsou příliš inovativní na to, aby je mohli někteří rodiče akceptovat. „No jo Karta, to průser, to zavedli a nikoho se na to neptali,“ zněl jeho alt, když jsem se ho ptal, zda o této věci ví. Ano, takto se staví většina lidí u nás k novinkám. Nechte vše při starém a nezatěžujte nás věcmi, které jsou od samého počátku blbost. To je přístup většiny českého národa k inovativním, pokrokovým věcem.

Ale mně se tenhle projekt moc líbí! Těch deset pánů, kteří seděli za konferenčními stolky, totiž mělo zcela jasno v tom, co si od projektu slibují a co mohou rodičům i jejich dětem nabídnout. A proto názory mého dlouholetého kamaráda, za kterým z Poříčan jezdím vlakem, nechávám teď stranou. Pokud by totiž všichni měli podobné názory, jako „prý“ mají rodiče žáků, nehnul by se vývoj z místa.

Co mě osobně na projektu nejvíce zaujalo?

Tak třeba názor, že pomocí karty se děti naučí hospodařit s penězi. Na mou otázku v tomto znění mi bylo odpovězeno, že dnes je spousta nástrojů, jak kontrolovat stav elektronické peněženky a s tím souvisí i možnost nabízet cílené nabídky právě pro děti a v budoucnu třeba i pro seniory, obyvatele měst, která chtějí být chytrá – i u dalších partnerů projektů. Takže třeba nákup knih může být pro majitele klíčenky levnější, u holiče máte slevu na ostříhání, při nákupu v papírnictví vám přidají ořezávátko na tužky. A navíc – přehled o stavu elektronické peněženky máte na webu nebo i prostřednictvím mobilní aplikace v telefonu, tak jako je tomu třeba u Cool Karty, kterou osobně využíváme doma s naším dorostencem. Převod peněz z účtu ČSOB je okamžitý, a tak dorostenec může nakoupit po cestě domů to, co jsme zapomněli, stačí mu poslat vhodný obnos, aby přivezl zapomenuté, což by pro nás znamenalo cestu do Českého Brodu třeba. A děti – díky elektronickému přehledu – se učí pracovat s elektronickými penězi a nemusejí počítat kováky a šustit s papírovými penězi, když si jsou třeba do cukrárny koupit trubičku nebo donut. Naopak, děti mohou pomoci rodičům s tím, aby i oni měli přehled o penězích v elektronické peněžence a dokázali s nimi rozumně hospodařit. To má svou logiku a je to i součástí Smart Cities.

Pro mě bylo dále velmi zajímavé zjištění, že prostřednictvím zdravotní elektronické knížky je možné mít přehled třeba o všech očkováních, které dítě absolvovalo. Ale to není jen o dětech. Dejte si ruku na srdce a řekněte si, kdy jste byli naposledy očkováni proti tetanu? Dříve tohle bylo v občanském průkazu, který měl spoustu volných stránek, dneska je to jen o tom, kam si tuhle věc zapíšete. Zapíšete si ji ale opravdu? A víte, kam jste si to zapsali? Takže i tohle je zajímavá věc, a nejen pro děti, ale pro všechny lidi, pro seniory – a je to cesta k digitální budoucnosti.

A ještě něco. Četli jste knížku od paní Šichtařové a pana Pikory, Zlatý poklad? Ne? Škoda. Vaše chyba. Tahle knížka totiž přesně odpovídá tomu, o čem tady mluvíme. O výchově dětí a jejich vztahu k elektronickým peněženkám jim dává možnost získat prostřednictvím pohádek vniknout do moderního světa, porozumět mu, než je okolní svět sežere prostřednictvím úroků, kreditních karet, úvěrů a tak podobně. Osobně se divím, že tahle knížka už není součástí výuky a výchovy dětí na cestě k dospělosti. Ale to je jen konstatování.

I Kolínská klíčenka je základem cesty k finanční gramotnosti, o tom není pochyb.

Souhlasím s tím, co řekl na tiskovce Michal Kašpar: „Toto není efektní řešení, je to efektivní řešení.“

Obdivuji to, co se podařilo udělat za pět měsíců – a taky obdivuji Zuzanu Weissovou, která sice neseděla mezi desítkou chlapů za konferenčními stolky, ale je koordinátorkou všeho dění kolem Kolínské klíčenky. Závěrečný pohovor u řízku v předsálí mi totiž dal možná víc než celá tisková konference. Dozvěděl jsem se, jak úzce spolupracovaly jednotlivé subjekty zapojené v projektu, a jak bylo možné během tak krátké doby dát vůbec tuhle celou věc dohromady. A právě hodně záleželo na koordinaci pod velením paní Zuzany Weissové.

Klíčenka je dobrá věc. Je to naprosto konkrétní výsledek, který souvisí s věcmi, o kterých si zatím vyprávějí vousatí pánové na konferencích a fórech k Průmyslu 4.0 i k tématice chytrých měst a obcí. Je to věc, která ukazuje směr k další elektronizaci služeb, k pohodovějšímu žití. Má to ale jen jeden háček: neústupnost a nepochopení, konzervatismus zakořeněný hluboko v nás.

Ta tiskovka stála rozhodně za to.

A tak si dovedu představit, že jednou vyrazím s podobnou klíčenkou na krku, nastoupím do vlaku v Poříčanech, České dráhy si z ní strhnou peníze za lístek, taxi mě doveze do oblíbené Restaurace Letná, kde se každý večer scházejí místní kolínské lékařské kapacity – aniž bych cokoli řekl, adresa mé restaurace bude totiž v klíčence zadána jako cíl mé cesty –, tady si objednám a zaplatím prostřednictvím klíčenky a pokud mi nezbyde na útratu, moje přítelkyně mi na klíčenku operativně doplní převodem ze svého účtu za věrné služby obnos, který je třeba zaplatit. Zpět se pak dostanu opět pomocí taxi, které se už bude objednávat – podobně jako Uber a podobné služby – přes internet, zaplatím klíčenkou a při zpáteční cestě mne ČD zkásnou o obnos za zpáteční cestu. A průvodčí mne v Poříčanech přijde vzbudit, abych nepřejel až do Českého Brodu. Nebo se o to postarají mé chytré hodinky na zápěstí. Zní to jako fikce? Vůbec ne. Tahle doba už začala. V Kolíně. Kolínskou klíčenkou.

Díky za ni, pánové a dámo!

Co je Kolínská chytrá klíčenka

Kolínská chytrá klíčenka, víceúčelová čipová karta, je první multifunkční klíčenkou pro žáky základních škol v Evropě a původním pilotním projektem 6. Základní školy v Kolíně. Je společným projektem města Kolín a společností Mastercard, Paynovatio, ČSOB a dalších. Při placení Klíčenkou v prodejnách partnerů projektu získá její uživatel zajímavé slevy a výhody. Přečerpání limitu či platbu přesahující zůstatek karta neumožní. Historie všech transakcí Klíčenky je jejímu držiteli dostupná on-line, rodiče tudíž mohou na platební aktivity svých dětí kdykoli snadno dohlédnout. Tím ale možnosti Klíčenky nekončí. Příležitostí k využití Chytré klíčenky, kterou připravily společnosti Paynovatio a Mastercard, je překvapivě mnoho a projekt má do budoucna mnoho smělých vizí. Mastercard přihlásil chytrou klíčenku do soutěže o cenu na prestižním World Smart City Expo Congress.

Sepsal: Milan Loucký

Související příspěvky