Jak se díky AI promění náš svět?

Již třetí studii z řady Futurist Report zveřejnila společnost Ericsson. Spolu s AT&T Foundry a RocketSpace se tentokrát zaměřila na budoucnost umělé inteligence (AI). Osloveno bylo 50 vizionářů z velkého byznysu, startupové scény i akademického prostředí. Výsledkem jejich práce je pět předpovědí, jak AI promění podnikání a každodenní život z pohledu spotřebitele.

Pod pojmem umělá inteligence autoři rozumějí schopnosti překračující strojní učení, tedy aktivní vyhledávání informací, chápání symbolických vztahů či logické uvažování.

Podle studie dnes jen v Severní Americe pracuje zhruba 1500 společností na vývoji AI, od mladých startupů po velké korporace jako Microsoft, IBM, Google či Amazon. Zatímco aplikace a služby AI v roce 2016 celosvětově vydělaly úhrnem 643,7 milionů USD, odhady pro rok 2025 se pohybují mezi 36,5 a 100 miliardami USD. Investice do technologií AI se jen letos mají meziročně ztrojnásobit.

Hlavní zjištění studie

1. Lidé budou mít více možností být lidmi

AI predikující lidské chování bude přebírat čím dál více rutinních činností všedního dne od nakupování po řízení automobilu, takže lidé budou mít více kapacit pro komplexnější a kreativní činnosti.

Příklad: Soustředit se na podstatné

Aplikace Flow Machines vyvinutá společností Sony automatizuje proces skládání hudby tím, že umožňuje produkovat skladby podle předdefinovaných parametrů. AI nezastane hudebníkův tvůrčí vklad, ale naopak mu zjednodušením některých kroků produkce dá více prostoru pro rozvinutí jeho vize.

2. Kvalitnější data budou dostupná všude

Klíčovým předpokladem rozvinutí potenciálu AI je kvalita dat, ze kterých systémy čerpají. Firmy a další instituce si již začínají uvědomovat, že vzájemné sdílení uživatelských či spotřebitelských dat jim umožní vylepšit jejich služby. Je-li cílem prediktivní analýzy spotřebitelského chování prodat službu či výrobek ještě dříve, než si zákazník uvědomí, že jej potřebuje, nemohou se vstupní data dané AI omezovat jen na údaje od konkrétního obchodníka.

Společnost, byznys i politika tedy budou muset intenzivněji diskutovat otázky ochrany soukromí, přístupu k datům a bezpečného nakládání s nimi. Interoperabilitu a co největší centralizaci dat bude zároveň nutné zohlednit již ve vývoji konkrétních aplikací i komunikačních struktur.

Příklad: Něco za něco

Data Does Good naznačuje, jakým způsobem lze konflikt mezi disponibilitou a ochranou osobních dat vypořádat ku prospěchu všech stran. Jednotlivcům dává možnost údaje o svém spotřebitelském chování prodávat inzerentům, přičemž část peněz je věnována neziskovému projektu dle výběru uživatele.

3. Vždy nejlepší připojení

Spotřebitelé budou běžně vstupovat do rozšířené a virtuální reality či používat technologie haptické interakce s přístroji. To s sebou ovšem přináší zvýšené nároky na telekomunikační infrastrukturu, k jejíž optimalizaci významně přispěje umělá inteligence. AI bude předcházet kolapsům sítě predikcí jejího vytížení a proaktivně hledat využitelné rezervy.

Příklad: Nic je nezaskočí

Americký telekomunikační operátor AT&T již používá nástroje AI ke zvládání špiček v reálném čase. Cílem projektu je vytížení sítě předpovídat a připravovat se na něj dopředu.

4. Od jednoho kliknutí k žádnému

Podle odborníků proběhne již za pět let 85 % maloobchodního styku bez počátečního vstupu spotřebitele. Široké nasazení AI přinese nejen nevídané porozumění spotřebitelského chování, ale od základů změní vztah mezi prodejcem a nakupujícím. Namísto reklamy s námi budou značky přirozeně interagovat a jejich nabídka bude bezprecedentní měrou personalizována. Bez nadsázky lze říci, že AI bude vědět lépe než sám spotřebitel, co v kterou chvíli potřebuje.

Příklad: Objednalo se to samo

Amazon si nechal patentovat metodiku predikce objednávek, která umožňuje rozvážet zboží bez toho, aby si je spotřebitel musel vůbec objednat. Amazon se tak nesnaží jen zefektivnit rozvoz, ale i zvýšit celkový počet objednávek.

5. Etický rozměr AI

Aby konkrétní AI dobře rozuměla všem částem společnosti, musí mít k dispozici objektivní data. Ta ovšem bývají zkreslena pohledem a metodikou jejich zpracovatelů, či v obecnější rovině celospolečenskými předsudky a generalizacemi. AI musí být v tomto smyslu „nad věcí“, kupříkladu nepředpokládat, že vaše čtyřletá dcera musí automaticky mít ráda růžovou.

Příklad: Sprostá inteligence

V březnu vypustili vývojáři Twitteru chatbota jménem Tay, aby jej vyzkoušeli v kontaktu se skutečnými uživateli. Zástupy vtipálků však Taye krmily rasismem a mysoginií tak dlouho, až jej museli jeho tvůrci vypnout. Jeho nástupce Zo.ai už má raději vprogramovánu ostražitost v diskuzích o politice.

Shrnutí

AI již brzo promění naše životy i byznys, a to v mnoha ohledech od základů. Uplatnění této technologie ovšem odvisí mimo jiné od způsobu, jakým budeme nakládat se spotřebitelskými, a tedy osobními daty. Firmy, politika a celá společnost musí zajistit, aby z technologie profitovali pokud možno všichni. Ve společnosti Ericsson si uvědomujeme implikace všeobecného rozšíření AI i technologického pokroku obecně, a proto o nich diskutujeme již dnes.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související příspěvky