Průzkum: Digitální transformace je pro CIO z utilit jednou z hlavních priorit

Ředitelé IT a provozu v českých a slovenských společnostech z odvětví utilit považují za jednu z nejdůležitějších priorit digitální transformaci – zejména oblast interakce se zákazníkem, inovaci procesů a produktů a využívání internetu věcí. Naopak mezi méně významné technologie řadí například blockchain. Vyplývá to z ankety, kterou u příležitosti tematického brífinku s analytiky Gartner zpracovala informační služba INSIDE.

Informační služba INSIDE uspořádala u příležitosti brífinku pro IT a provozní ředitele ze segmentu utilit anketu mezi jeho účastníky zaměřenou na digitální trendy v tomto odvětví. Průzkumu se zúčastnila desítka respondentů reprezentujících podniky z oblasti výroby a distribuce elektřiny, plynu, paliv a vodárenství se souhrnným obratem přes 190 miliard Kč.

Z ankety vyplynulo, že prioritní oblastí, které se budou respondenti v příštích dvou letech nejvíce věnovat, je (kromě modernizace aplikační architektury a infrastruktury) především výstavba a rozvoj digitálního byznysu. Za nejdůležitější trendy (takové, do nichž již jejich organizace investovaly nebo plánují v dohledné době investovat) pak respondenti považují:

  • digitální interakci se zákazníky (prostřednictvím mobilních zařízení, sociálních sítí apod.),
  • digitální byznys a transformaci (procesy, obchodní modely, produkty a služby)
  • a internet věcí (senzory v sítích, chytré odečty apod.).
Zdroj: Gartner
Zdroj: Gartner

Internet věcí plánuje většina respondentů využít pro chytré odečty (smart metering), monitorování sítí a infrastruktury a v o něco menší míře také pro řízení inspekčních robotů a dronů. Naopak plány pro využití technologie blockchain většina respondentů nemá – přibližně třetina ale uvažuje o možnostech jeho nasazení u řešení, jako jsou inteligentní smlouvy, vyúčtování apod.

Plné čtyři pětiny respondentů uvedly, že v oblasti digitálního byznysu je jejich organizace přinejmenším ve fázi návrhu a plánování. Třetina již vytvořila specializovaný tým či organizační strukturu pro digitální byznys – nicméně hlavní překážkou pro téměř všechny respondenty je nedostatek znalostí a specialistů pro digitální oblast.

V rámci brífinku představil viceprezident společnosti Gartner Žarko Sumić hlavní trendy a způsoby využívání internetu věcí v odvětví utilit – to je v současné době podle průzkumů Gartner ve využívání IoT nejdál – nějaký druh řešení či systému internetu věcí již v celosvětovém měřítku nasadily více než dvě třetiny firem (67 %) a další bezmála čtvrtina (23 %) IoT nasazuje nebo to má v plánu během příštích 12 měsíců. Hlavní výzvou podle Sumiće nicméně pro utility bude vytvořit ekosystémy využívající internet věcí v zákaznické doméně – pro chytré řízení domácností a optimalizaci spotřeby či zátěže energetických distribučních sítí – vytvoření tzv. energetického informačního hodnotového řetězce.

-LiM

Související příspěvky