Více jak polovina domácností dá přednost pohodlí před snížením nákladů za vytápění

Nový průzkum společnosti Honeywell ukázal, domácnosti v České republice jsou ochotní platit vysoké účty za vytápění, aby si ve svých domovech zajistili během zimních měsíců příjemnou teplotu. Mnoho z nich přitom nepoužívá k efektivnímu a přesnému udržování optimální teploty nejnovější technologická řešení.

Průzkum hodnotící zvyklosti v oblasti vytápění, který se zaměřil na zkoumání více než 800 domácností v České republice, zjistil, že téměř dvě třetiny (59 %) domácností upřednostňují domácí pohodlí před nízkými náklady za vytápění, přičemž více než pětina z nich (21 %) vůbec nepřemýšlí nad výší účtu, když si vybírá způsob vytápění svého domova.

Téměř polovina (49 %) vlastníků domů/bytů u nás nepoužívá žádný termostat, aby ve svých domovech efektivně udržela příjemnou teplotu. Dotázaní, kteří nežijí sami, uvedli, že hádky o teplotě v domácnosti jsou nejčastějším zdrojem konfliktů, dokonce častější než boje o ovládání televize či kolem domácích prací.

„Náš reprezentativní průzkum ukazuje, že pro vlastníky domů/bytů v České republice je vytápění velmi důležité, a zdá se, že při rozhodování o způsobu vytápění až tolik nehledí na náklady,“ říká Ivan Andronik, vedoucí místní divize Environmental & Energy Solutions společnosti Honeywell. „Výzkum nicméně naznačuje, že mnoho vlastníků domácností si neuvědomuje, že se domácí pohodlí nemusí automaticky rovnat vysokým účtům za vytápění. Moderní termostaty představují výborné nástroje pro přesné zajištění optimální teploty, ale zároveň mohou uživatelům pomoci dramaticky snížit účty díky efektivnějšímu řízení vytápění. Společnost Honeywell dokonce v této souvislosti prokázala, že při použití inteligentního termostatu evohome s podporou připojení na internet lze ušetřit až 40 % z celkových nákladů na energie.“*

Technologie může pomoct s vyřešením hlavolamu ohledně správného poměru ceny/pohodlí

Jak také z průzkumu vyplynulo, pětina (20 %) českých domácností, které platí zálohy za teplo na základě odhadované spotřeby, končí většinou s nedoplatkem kvůli vyšším nákladům za vytápění v zimě. Více než třetina (37 %) vlastníků domů/bytů udává, že navzdory výdajům nejsou schopni regulovat teplotu v každé místnosti zvlášť. Mezi nejčastější příčiny plýtvání patří neudržování stálé teploty v domácnosti a vytápění částí domu, které se nepoužívají.

Průzkum společnosti Honeywell poukazuje na naléhavou potřebu vzdělávat vlastníky bytů a domů o nejlepších způsobech přesného a efektivního udržování teploty v domácnosti. „Obecně lze konstatovat, že monitoring a řízení kvality vnitřního prostředí z pohledu sledování teploty vzduchu vede k úspoře energie na vytápění. Vzhledem ke skladbě bytového fondu je pravděpodobné, že téměř polovina domácností nesleduje teplotu vzduchu ve vytápěných prostorech,“ komentuje výsledky průzkumu společnosti Honeywell Ing. Miroslav Urban, odborník z Univerzitního centra energeticky efektivních budov na ČVUT v Praze. Instalace i používání termostatů podporujících připojení na internet je přitom snadné. S jejich pomocí je možné nastavit ovládání teploty v jednotlivých pokojích nebo zónách, a lze je dokonce propojit s osobními zařízeními, jako jsou chytré telefony či tablety. Ovládání je tak možné, i když uživatelé zrovna nejsou doma. „Systém monitoringu a řízení systému vytápění v závislosti na sledovaných parametrech (vnitřní teplota vzduchu) je nezbytným prvkem technických systémů nových budov, na které jsou v současnosti kladeny přísnější energetické požadavky. Budovy s kvalitní obálkou ve vyšším energetickém standardu jsou podstatně citlivější na regulaci systému vytápění, v těchto případech je kvalitní systém měření a regulace nutným předpokladem k předpokládané úspoře na vytápění ve vztahu k očekávané kvalitě vnitřního prostředí,“ dodává Urban.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 57 % vlastníků domácností, kteří termostat nepoužívají, není schopno odhadnout úspory, kterých by v nákladech na vytápění mohli dosáhnout.
Ty domácnosti, které zatím nevyužívají zmíněné technologie, by potenciálně mohly značně ušetřit. Více než pětina (21 %) uživatelů termostatu odhaduje své úspory mezi 11 % a 20 %, přičemž dalších 17 % uvádí dokonce úspory 21 % až 30 %.

Honeywell je přední světovou společností zabývající se vývojem a výrobou technologií pro domácnosti a stavební průmysl včetně termostatů, bezpečnostních zařízení, řešení pro ochranu před požárem a detekci kouře a nebezpečných plynů a inteligentních měřicích zařízení pro obytné i komerční budovy. Portfolio společnosti Honeywell v oblasti ovládacích prvků pro regulaci vytápění podporujících připojení na internet sahá v České republice od jednozónového termostatu, který je ideální pro byty a další menší prostory, až k inteligentnímu termostatu evohome, který v rámci jedné budovy může ovládat až 12 samostatných zón. Tato zařízení je možné propojit s chytrým telefonem nebo tabletem, což uživatelům umožňuje kompletní ovládání vytápění domácnosti na dálku.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související příspěvky