Smart City hlavním tématem setkání odborníků Energo Summit

Cílem současných aktivit známých jako Smart Cities je maximální využití potenciálu moderních technologií pro komfortnější, ekonomicky a ekologicky příznivější život ve městech. Již nyní zajišťují městskou dopravu v evropských metropolích autonomní elektrické minibusy, samozřejmostí i v menších městech jsou „chytré“ systémy veřejného osvětlení, jež si sami mění intenzitu osvětlení podle denní doby.

Samostatnou kapitolou je pak internet věcí, díky němuž nás např. mobilní aplikace navede na prázdné místo na parkovišti a lednička upozorní na chybějící potraviny. O aktuálních trendech ve strategii Smart City budou hovořit odborníci na setkání Energo Summit (11. 5. 2017) v Praze.

„Letošní setkání odborníků Energo Summit jsme věnovali problematice Smart City ve všech jejích podobách. Hovořit zde budou přední čeští odborníci na městskou dopravu s elektromobily, moderní a energeticky úsporné ovládání budov a další témata,“ říká Vanda Petrov, ředitelka obchodního týmu průmyslových veletrhů.

Internet věcí šetří energii a zpříjemní život

Technologie využívající tzv. internet věcí lze s úspěchem využít v mnoha oblastech městského života, např. ve Švýcarsku testují tzv. Smart Gardening, neboli péči o městskou zeleň s pomocí internetu. V Liberci pak česká společnost SimpleCell zprovoznila projekt monitorování parkovacích míst pomocí bezdrátové sítě Sigfox. Jedná se o celosvětovou síť pro internet věcí, která funguje ve třiceti zemích po celém světě. „S několika městy připravujeme další pilotní projekty, ať už v oblasti monitoringu životního prostředí, parkovacích senzorů, snížení energetické náročnosti budov nebo monitoringu kol,“ říká Tomáš Poláček ze společnosti SimpleCell. „Během následujících dvanácti měsíců očekáváme masivní nasazení této technologie zejména v oblasti trackování, tedy například sledování kol, sledování psů, koček, dětí či péče o seniory,“ doplňuje Poláček. Využití najde internet věcí také v dalších oblastech našeho běžného života, např. odečty plynu, vody, v průmyslu pak v logistice či zabezpečovacím zařízení.

Chytré budovy, které dobíjí energetickou síť

Energeticky úsporné budovy nejsou již žádnou novinkou, nicméně unikátní český projekt představil skutečnou stavbu, která má nejen nulovou spotřebu energie, ale chová se navíc jako aktivní prvek energetické sítě. Administrativní budova moravskoslezské firmy Fenix je vybavená střešní FVE 4,5 kWp zajišťující cca 25 % potřeby energie a bateriovým úložištěm 26 kWh. „Ojedinělost konceptu tkví v tom, že bateriové úložiště je využíváno nejen na 100 % využití vlastní vyrobené energie, ale tvoří jádro zcela nové funkcionality, kdy se celá budova stává aktivním prvkem energetické sítě, v době přebytku energie je tato na povel operátora ukládána do baterií, a naopak v době špiček je budova v režimu tzv. nulové spotřeby ze sítě,“ vysvětluje autor nápadu Cyril Svozil, ředitel firmy Fenix. Podobná stavba v ČR ani v okolních evropských zemích zatím nestojí. Pokud by však podobných budov vzniklo více, netají se Cyril Svozil pozitivními dopady pro energetiku. „Při rozšíření tohoto konceptu by mohl vzniknout efekt ‚virtuální přečerpávací elektrárny‘, ovšem bez infrastrukturních nákladů a dopadů. Jedná se o decentralizované řešení nevyvolávající žádné požadavky na infrastrukturu, naopak zvyšující průchodnost sítí, snižující náklady na záložní zdroje a v neposlední řadě výrazně zvyšující energetickou bezpečnost.“

Elektromobily jsou nedílnou součástí Smart City

Dosáhnout ekologicky čisté hromadné dopravy je pro velká města jednou z priorit. Pozadu v tomto není ani Praha, která již rok a půl testuje v reálném provozu s cestujícími elektrobus s nabíjením z tramvajové napájecí sítě. Na základě pozitivních výsledků chce pražský dopravní podnik nasadit na klíčovou linku, která jediná vstupuje do nejužšího centra Prahy, celkem 14 elektrobusů. Dalším krokem bude testování provozu elektrobusu s dynamickým dobíjením. Rozšíření elektromobility podporuje také stát. Usnadnit obcím, krajům i dalším organizacím přístup k dopravě s alternativním pohonem má za cíl státní dotace vyhlášená na podzim Ministerstvem životního prostředí. Podpořit má aktivity v rámci SMART CITY a přispět má i k zlepšení stavu ovzduší ve městech. Ukázky elektromobilů představí veřejnosti přehlídka nazvaná Dynamický autosalon, pořádaná souběžně s Průmyslovými veletrhy v Praze.

O aktuálních trendech v moderních technologiích nezbytných pro realizaci strategií Smart City budou hovořit odborníci v rámci Energo Summitu. Třetí ročník významného setkání profesionálů nejen z energetiky se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 v PVA Expo Praha v rámci Průmyslových veletrhů Praha (9.–12. 5. 2017). Generálním partnerem Průmyslových veletrhů Praha i Energo Summitu je Skupina ČEZ.

-LiM

 

Související příspěvky