Gartner predikce IoT na rok 2017

Podle předpovědi analytiků společnosti Gartner bude v letošním roce celosvětově v provozu 8,4 miliardy připojených věcí, což je o 31 % více než v roce 2016. Do roku 2020 naroste jejich počet na 20,4 miliard. Celkové výdaje na koncové body a služby internetu věcí (IoT – Internet of Things) dosáhnou bezmála dvou bilionů dolarů.

Největší podíl na růstu internetu věcí mají Čína, severní Amerika a západní Evropa – tyto tři regiony budou v roce 2017 představovat asi 67 % internetu věcí z hlediska počtu instalovaných zařízení. 63 % IoT se bude v letošním roce nacházet na koncovém – spotřebním trhu.

Spotřební segment je v současné době největším „uživatelem“ připojených věcí – v letošním roce na něj bude připadat 5,2 miliardy zařízení, tedy asi 63 % z celkového počtu (viz tabulka). Počet připojených zařízení nasazených ve firmách letos dosáhne asi 3,1 miliardy. „Vedle systémů v automobilech budou nejpoužívanější chytré TV a set-top-boxy, ve firemní sféře pak budou nejpočetnější chytré elektroměry a bezpečnostní kamerové systémy,“ říká vedoucí výzkumu Gartneru Peter Middleton.

Další informace, například předpověď vývoje oborově specifických připojených zařízení, nebo očekávané výdaje na koncové body IoT ve firemním a spotřebním segmentu naleznete v původní zprávě společnosti Gartner: http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917 (anglicky).

 

Počet instalovaných IoT zařízení podle kategorie (miliony)

     

Kategorie

2016

2017

2018

2020

Spotřební (koncový) segment

3963,0

5244,3

7036,3

12 863,0

Firemní: napříč odvětvími

1102,1

1501,0

2132,6

4381,4

Firemní: odvětvově specifické

1316,6

1635,4

2027,7

3171,0

Celkem

6381,8

8380,6

11 196,6

20 415,4

Zdroj: Gartner, leden 2017

       
         

Pozn.: Výdaje na firemní IoT budou v roce 2017 představovat 57 % všech výdajů na IoT. Výdaje ve spotřebním segmentu ale v dalších letech porostou rychleji a v roce 2020 firemní sféru patrně předstihnou (více v původní TZ Gartner).

-LiM

 

Související příspěvky