Obce používají IoT ke komunikaci s občany

Vysoká účinnost informovanosti a možnost získat okamžitou zpětnou vazbu od obyvatel v řádech minut. Nový komunikační nástroj, jako IoT a součást smart cities ulehčuje život obcím, umožňuje svolávat dobrovolné hasiče, hlídat seniory a pravidelně informovat občany. I proto byla společnost Neogenia účastníkem IDC IoT Forum 2016 a dokonce jsme měli možnost položit pár otázek generálnímu řediteli a CEO společnosti, panu Ondřeji Švrčkovi.

Obce mají podle § 97 zákona č. 128/2000 Sb. zákonnou povinnost informovat občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva či jiným způsobem. Pro tyto účely používají úřední desky, webové stránky či místní rozhlas. Klasický obecní rozhlas, kdysi dominantní informační kanál, však přestává stačit. Starostové proto hledají nová řešení a stále častěji se spoléhají na moderní komunikační prostředky, jako je služba Mobilní rozhlas. Podle průzkumu společnosti Neogenia má zkušenost s přímým systémem komunikace na našem území necelých 10 % z celkového počtu 6258 obcí.

Spolehlivá komunikace

Starostové, kteří tuto formu komunikace při krizových situacích používají, poukazují především na možnost poskytnout občanům okamžité informace o hrozících rizicích pomocí hromadně rozesílaných SMS a také hlasových zpráv. Za poslední tři roky touto formou nejčastěji řeší výpadky elektřiny (21 %), sucho (15 %) či vodovodní havárie (15 %). Nejméně informují o znečištění ovzduší (2 %). Z průzkumu vyplývá i to, že každá z obcí řeší odlišné krizové situace. Zatímco ty, které se nacházejí v blízkosti vodních toků, často informují své občany o hrozícím riziku jejich rozvodnění, na jižní Moravě jsou prostřednictvím přímé formy komunikace s občany nejvíce posílány zprávy týkající se sucha.

Starostové se v průzkumu shodují na tom, že oceňují možnost informovat občany nacházející se mimo obec, a případně jenom ty, kterých se krizová situace týká. V případě, kdy dojde k poruše na vodovodním řadu, tak mohou vyrozumět pouze občany dotčených ulic a rovnou jim sdělit, kdy a kde budou přistaveny cisterny s pitnou vodou. Po skončení oprav jsou občané opět obeznámeni pomocí SMS či hlasovou zprávou obdrženou na mobilní telefon nebo pevnou linku. Pomocí hlasového minireferenda mohou zasažené domácnosti potvrdit, zda už je vše v pořádku.

Starostové šetří čas

V době krize tráví starostové průměrně 101 minut koordinací záchranných složek, komunikací s občany a s dalšími subjekty. Nejčastěji se jim podaří vyrozumět dotyčné do 30 minut (uvedlo 34 % starostů) a více než 240 minut komunikuje 11 % starostů. V případě nasazení hromadných moderních komunikačních nástrojů tento čas klesne průměrně o více než 74 % na necelých 27 minut.

Pomáhají jim v tom nové technologie, které automaticky zprostředkují kontakt s těmi, kterých se mimořádná situace týká. Jde především o systémy pro hromadnou rozesílku SMS nebo hlasových služeb, které dokáží jednotlivá telefonní čísla zkontaktovat paralelně a umožňují také získat od příjemců zpětnou vazbu. Popularita těchto nástrojů je značná.

Co je to hromadný komunikační nástroj

Přestože obecní rozhlas využívá k informování občanů naprostá většina obcí, systém narazil na své limity. Ani jeho modernizované verze s digitálními pulty je bohužel nedokážou odstranit. Efektivita obecního rozhlasu totiž klesá s výměnou oken z dřevěných za plastová, zvětšujícím se územím obcí, kam je finančně náročné klasický rozhlas rozšířit, ale také faktem, že stále více občanů nepracuje a nestuduje na území obce. V důsledku toho může být zásah hlášení nízký a srozumitelnost informace nedostatečná.

Podle společnosti Neogenia tak roste podíl obcí, které ve chvíli, kdy jim končí životnost klasického obecního rozhlasu, raději přecházejí do éry mobilní komunikace. V dnešní době, kdy řada obyvatel odjíždí za prací mimo obec, studenti do škol, a mobilní telefon už má téměř každý, totiž začíná být informování prostřednictvím hromadného komunikačního nástroje spolehlivější než obecní rozhlas.

Mobilní rozhlas posouvá obec do 21. století

K příjmu informací z Mobilního rozhlasu postačí obyvatelům mobilní telefon nebo pevná linka. Obsluze na radnici nebo obecním úřadě potom počítač nebo smartphone a internetové připojení. Systém funguje po zadání přihlašovacího jména a hesla v jakémkoliv internetovém prohlížeči a jakémkoliv zařízení. Přímo v intuitivním rozhraní si lze vybrat z několika metod komunikace – e-mailové, SMS či hlasové – tu, která se nejlépe hodí pro konkrétní sdělení a situaci. Hlasové zprávy se vytvářejí buď zadáním textu, kdy následně automaticky dojde k jejich převodu do mluvené formy, anebo je lze nahrát mikrofonem přímo do počítače, stejně jako tomu bylo u klasických rozhlasů.

Otevřely se však i nové komunikační metody. Díky možnosti na sdělení reagovat přímo na mobilním telefonu, je možné za pár minut vytvořit obecní referenda bez nutnosti dlouhé přípravy, organizace, logistiky a investice finančních prostředků do jejich realizace. V systému jsou odpovědi zaznamenávány a rovnou vyhodnocovány. Zásah rozesílek je tak jasně měřitelný a zobrazuje se v přehledných statistikách okamžitě po odeslání sdělení. Mobilní rozhlas má navíc i svou vlastní mobilní aplikaci pro chytré telefony. Po její instalaci tak mobilní rozhlasy zcela nahradí nejen obecní rozhlas, ale také obecní úřední desku. Aplikace každé obce zobrazuje nejen nejnovější aktuality, ale i kontaktní údaje a další informace potřebné pro pohodový život občanů.

IoT a Mobilní rozhlas

K systému vznikla i mobilní aplikace – a to na přání některých starostů – a její výhody rozhodně nejsou malé. Velmi zásadně se například sníží náklady na komunikaci s občany, protože posílání notifikací občanům do aplikace je zdarma. Součástí aplikace je také úplně nová technologie postavená na iBeacon, díky které mohou starostové přes malé vysílače, které umístí kdekoliv v obci, informovat pouze občany v okolí tohoto vysílače. Tyto lokalizační zprávy jsou také bezplatné a hodí se pro různé kulturní akce, výstavy nebo například do muzeí. Představte si, že jdete například na koncert, ale program akce se posouvá. Jako starosta chcete informovat občany, kteří na koncert dorazili o změně harmonogramu, ale nevíte, kdo na koncert dorazil. Stačí poslat změny do vysílače umístěného v místě koncertu a všem obyvatelům, kteří se nacházejí v určitém okruhu od vysílače a mají staženou aplikaci, se informace zobrazí na jejich mobilu.

Díky aplikaci se občané dozvědí aktuality z obce, jedním kliknutím zjistí úřední hodiny obecních institucí a mohou je přímo z aplikace kontaktovat. Pomocí odkazů se navíc jednoduše prokliknou například na web místního koupaliště, kina nebo pošty. Samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na automatické a lokalizační zprávy o obci, které jim vyskočí přímo na obrazovce mobilu a to i když zrovna nemají aplikaci puštěnou.

Technologii iBeacon uvedla v roce 2013 společnost Apple jakožto specifikaci standardů pro nízkoenergetické Bluetooth vysílače, tzv. beacony či spoty, které dokáží mobilním zařízením předávat identifikační informace. Na jejich základě je možné vyhodnotit vzdálenost zařízení od vysílače či zjistit okamžik, kdy se zařízení dostalo do nebo z jeho dosahu. Neogenia se stala první společností v České republice, která nabízí jednotlivé spoty a na ně navázanou infrastrukturu pro aktivní využívání.

Jak se získávají kontakty na občany

Od začátku vývoje bylo zřejmé, že kontakty jsou to nejcennější, co mohou obce získat. Součástí aktivace služby je proto i proces, který se jmenuje Sběr kontaktů nové generace. V rámci tohoto procesu je obcím pomáháno informovat občany o nové službě a seznámit je s výhodami, které plynou z registrace do služby, aby měli motivaci se k odběru informací přihlásit. Obci služba také maximálně zjednodušuje plnění adresáře kontaktů. Údaje občanů, kteří se zaregistrují do služby pomocí online formuláře, se automaticky přesouvají do adresáře. Starostové dostanou také personalizované propagační materiály a know-how, díky kterému bez problémů zaregistrují velkou část obyvatel.

Rozhovor s CEO Neogenia, Ondřejem Švrčkem

Co si mohu představit pod pojmem Mobilní rozhlas?

Mobilní rozhlas je první ucelená platforma pro přímou komunikaci s občany, mezi municipalitami a veřejnou správou. Dopilovali jsme čtyři základní komunikační kanály, kterými jsou SMS, hlasové zprávy, hromadný mailing a mobilní aplikace. Celé je to postaveno nad mobilním adresářem. Nad hlavním adresářem, který je dobře promyšlený – máme tam jméno a adresu občana, do jaké skupiny patří, email, telefonní číslo –, tak mohu cílit přesně na určitou cílovou skupinu občanů, třeba pejskařů, důchodců, chatařů, podle oblasti města či obce, díky našim komunikačním kanálům je možné dokonce dostat i zpětnou vazbu. Za velmi dobré považuji to, že mám kompletní statistiky, přehled o tom, jak lidé odpovídali, kdo odpovídal, kam ti lidé poté klikali – není to sice žádná novinka, ale my jsme to dotáhli do přehledného systému.

Jak lidi do systému dostáváte?

Sběr kontaktů je skutečně nejdůležitější částí celé aplikace. Samozřejmě, první kontakty dostaneme od těch nejaktivnějších občanů. Před tím ale každá obec dostane svoji adresu jméno_obce.mobilní-rozhlas.cz a zde pak probíhá přihlašovací proces, přičemž telefon přihlašované osoby se ověří, zda byl zadán správně. Jméno, příjmení, datum narození a ulice – ta se zadá z výběru – a celá registrace končí tím, že občan volí, o jaké informace má zájem. Nato si může stáhnout aplikaci. Na menších obcích ale zase lépe funguje – podle našich zkušeností – osobní výběr kontaktů. Pokud přijde občan na Obecní úřad, je mu nabídnuto, aby se přímo na místě zaregistroval.

A jaké máte pokrytí?

Ta penetrace je tak asi kolem 20–30 procent.

To mi přijde jako velmi slušná hodnota.

Ano, ale dlouho to bylo jen něco kolem pěti procent, ale tím, že na tom stále usilovně pracujeme, tak lidé o to mají čím dál tím větší zájem. Říkají si o tom, a tak počet těch, kteří aplikaci používají, stále roste.

To, co uvádíte, je ale průměr, jaké největší pokrytí jste zatím dosáhli?

Jsou obce, které je pokrytí až 45 procent – a to po dvou měsících! Jde o to, jak si tuto aplikaci vezme starosta za svou a zda je schopen ji přijmout a aktivně využívat. To je – podle mého názoru – to nejdůležitější. Protože občané si zvyknou, že jim nemůže nic ujít.

Je ale rozdíl mezi starostou, který to přijme a má čárku za to, že splnil další věc, a starostou, který to aktivně využívá. Takže si lidi zvyknou na to, že vědí, kdy bude kde přistaven třeba kontejner na odpad…

… přesně tak! A navíc obce mají na stránce Mobilního rozhlasu i historii zpráv, takže pokud někdo třeba byl v práci, může si pak v sobotu ráno projet to, co mu uteklo. Navíc tu kterou zprávu mohou občané lajkovat, takže starosta pak ví, které zprávy jsou důležité pro jeho obec. Nabízíme dokonce i hru pro uživatele, takže podporujeme aktivní využívání systému. Zatoulaní pejsci, lidé s Alzheimerovou chorobou – to všechno jsou další cílové skupiny, kterým tato aplikace může aktivně pomáhat.

A to celé je váš projekt nebo jste se někde inspirovali?

Je to náš projekt, nad kterým trávíme tisíce hodin, naše technologie. Jde nám o to, aby člověk se cítil jako člověk, aby byl dostatečně včas a úplně informován. Je to uděláno tak, aby to mohlo používat velké město, ale i malá obec. Máme tam obce o sto obyvatelích, máme tam Prahu 10, která má na sto deset tisíc obyvatel. Nežádáme o žádné dotace, všechno si děláme sami.

A jak se dostáváte do těch obcí samotných?

Tak je zajímavé – jak se o tom hovoří mezi starosty na jejich setkáních a jednáních, tak chodí objednávky od dalších obcí, ale samozřejmě se snažíme proaktivně s pomocí obchodníků jezdit po obcích a ukazovat především výhody systému, aby starostové věděli, k čemu jim to může být užitečné. Troufám si dokonce tvrdit, že starostové dostávají propracovanější marketingový nástroj, než má dnes většina firem. Já sám tento nástroj používám pro vnitrofiremní komunikaci a pro komunikaci s určitými skupinami lidí, mám tam třeba školy, a tak mohu vždy hned informovat o tom, co se děje. Navíc vidím, kdo to otevřel a kdo kam následně klikal, takže je to mnohem lepší třeba než e-mail.

A je to jen lokální projekt nebo s ním hodláte prorazit i do zahraničí?

Účastnili jsme se na Mobile Word Congress (MWC) v Barceloně, kde i letos se nám dařilo tužit vztahy s partnery, se kterými se Neogenia setkala na MWC v minulých letech, ale hlavně seznámit se s novými a upozornit na sebe jako na moderní a stabilní firmu střední Evropy a tedy perspektivního partnera pro mezinárodní spolupráci. Ujistili jsme se, že Mobilní rozhlas je krok správným směrem, protože koncept Smart Cities se na veletrhu skloňoval ve všech pádech.

-LiM

Související příspěvky