Internet věcí přinese lidem novou úroveň pohodlí, shodli se řečníci prvního Czech IoT Summitu

Konference Czech IoT Summit 2016 přinesla mnoho praktických poznatků z oblasti Internetu věcí. Na čem se účastníci shodli, je to, že úroveň pohodlí a komfortu se díky Internetu věcí posune na novou a dnes těžko představitelnou úroveň. Konferenci organizovaly České Radiokomunikace (ČRa). Ty jsou připraveny dále investovat do této oblasti a posílit infrastrukturu nutnou pro provoz IoT. Od 1. dubna 2016 pokrývá síť IoT od ČRa všechna krajská města, tedy více čtvrtinu populace Česka.

ČRa staví svou síť na technologii LoRa, která umožňuje obousměrnou komunikací přenášet miliony levných zpráv denně, je zabezpečená a je otevřenou platformou.

 „Dosavadní pilotní provoz a testy, které jsme provedli, nám potvrdily, že technologie LoRa je plně vyhovující, otevírá nám další možnosti rozvoje a koresponduje s našimi plány na rozvoj v oblasti Internetu věcí. Očekáváme, že tato oblast půjde kupředu obrovskou rychlostí a již nyní vnímáme velký zájem ze strany komerčních subjektů i samospráv o tuto technologii. Je zde široké pole využití nejen v oblasti chytré výroby, měření, ale i chytrých domácností a chytrých měst,“ říká Petr Sichrovský, obchodní ředitel ČRa.

„Od Internetu věcí očekávám, že lidem přinese mnohem větší míru pohodlí, než mají doposud. Například v Pardubicích testujeme Internet věcí v oblasti parkování a vyhledávání volných míst,“ říká Tomáš Krátký ze Smart City Point.

ČRa uspořádaly v Praze první ročník akce Czech IoT Summit 2016. Zúčastnilo se ho více než 160 zájemců z celé řady zemí přímo na místě a více než tisícovka diváků prostřednictvím online streamu. Zaměřil se právě na informace o otevřené platformě pro IoT.

ČRa začaly testovat dostupné technologie pro Internet věcí na jaře roku 2015. Tyto testy prokázaly u technologie LoRa vysokou kvalitu dosahu – jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí, dále nízkou spotřebu energie a nízké provozní náklady. Ve výsledcích LoRa výrazně předčila veškeré alternativní dostupné technologie. Na podzim 2016 pak ČRa spustily společně s partnery Softlink a RWE GasNet pilotní provoz tzv. smart meteringu (chytré měření), který výsledky prvotních testů potvrdil.

Aktuální průzkumy hovoří o tom, že nyní je na trhu v oblasti IoT přibližně 15 miliard zařízení. Do roku 2020 se jejich počet více než zdvojnásobí, vzroste na 40 miliard zařízení. Současně podle analytické společnosti Gartner vzroste počet firem využívajících technologie IoT o polovinu. Celkově tak bude tuto technologii využívat až 43 % firem. V současnosti tuto technologii využívá 29 % firem.

Související příspěvky