Distribuce HDL Automation u nás

Společnost HDL Automation je už třicet let zavedeným výrobcem automatizační techniky pro osvětlení a budovy. Nyní vstoupila na český trh prostřednictvím distributora, společnosti GORDIC a její dceřinné firmy HDL Automation s.r.o. Produkty HDL Automation jsou nasazeny a integrovány po celém světě od nejmenších implementací až po ty největší, jako je letiště v Dubaji.

Společnost GORDIC tak zhodnocuje 25 let zkušeností s integrací informačních systémů. Do odvětví automatizace budov přináší své zkušenosti s řízením velkých projektů i vysokou míru zabezpečení systémů s důrazem na integraci různorodých technologií a protokolů. Díky technologiím od společnosti HDL Automation může nabídnout komplexní řešení integrující elektroinstalační systémy pracující na uznávaných protokolech KNX a Buspro.

Pro klienty z veřejné správy může být zajímavý fakt, že řešení automatizace budov na bázi prvků HDL jsou vhodná nejen pro novostavby a radikální rekonstrukce, ale díky unikátním bezdrátovým technologiím i pro místa kde jsou omezené možnosti stavebních zásahů a kompletní náhrady stávající elektroinstalace (např. objekty památkově chráněné či bez možnosti omezení provozu).

Energeticky úsporné budovy a inteligentní elektroinstalace HDL

Ustanovení nové Směrnice 2010/31/EU o energeticky úsporných stavbách klade důraz na vyvíjení opatření pro zlepšení energetické náročnosti budov, kde jedním z klíčových je automatizace budov. Od 1. 7. 2015 se české stavebnictví řídí novelizovaným zákonem (č. 406/2000 Sb.), jehož nová právní úprava, v souladu s druhou evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, legislativně ukotvuje existující trend, kterým je zvyšování energetických standardů budov. Zákon v § 7 nastavuje postupné zvyšování energetických standardů pro novostavby do roku 2020, kdy by se měly stavět už jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Živé téma diskusí, úvah i rozhodování mnoha investorů i uživatelů budoucích domů – zda investovat do chytré či klasické elektroinstalace – tak dostává nový rozměr. U velkých administrativních center chytrá instalace zajistí požadované propojení funkcí osvětlení, vzduchotechniky, topení i klimatizace, kontroly přístupu a ušetří náklady na investice a provoz.

 maly home 1680803

Jiná je situace u menších staveb. Diskutované i nevyřčené otázky investorů i uživatelů jsou: Co mi to přinese? Není to zbytečný luxus? Opravdu potřebuji „ty chytré“ funkce? Budu to vůbec umět ovládat? Sběrnicovým systémem zatím nedotčení realizátoři zase ze svého pohledu zvažují, zda se jim vyplatí se nové systémy učit, zda si dokážou poradit při uvádění do provozu a zda čas i peníze vynaložené na osvojení sběrnicového systému zúročí na dalších projektech.

Produkty HDL pokrývají celou škálu vybavení budov od nástěnných ovladačů, přes vícekanálová relé a stmívače, pohony žaluzií, audio, topení a bezpečnostní systém, až po připojení elektrospotřebičů, CCTV, ovládání přes internet a další. Specialitou HDL jsou nástěnné dotykové ovladače v designovém skleněném provedení s podsvíceným displejem. O kvalitě výrobků pro domovní automatizaci značky HDL svědčí řada prestižních evropských i světových referencí i historie firmy samotné, sahající až do roku 1985.

HDL nabízí kromě standardu sběrnice KNX i výrobky pracující na vlastní sběrnici Buspro. Sběrnice Buspro je hardwarově kompatibilní s KNX, používá totožné kabely a podobné proudy a napětí. Liší se ale komunikačním protokolem, který umožňuje flexibilnější nastavení a má rozšířené funkce. Protože však Buspro pracuje stejně jako KNX s distribuovanou logikou a obdobným systémem adresace, lze obě sběrnice snadno integrovat do jednoho celku. Pro investory i programátory je pak výhodné i to, že produkty a instalace Buspro nejsou zatíženy licenčními poplatky a náklady spojenými se standardem KNX. Další významnou výhodou sběrnice HDL Buspro je její plně kompatibilní bezdrátové rozšíření HDL Buspro Wireless. Bezdrátová varianta umožnuje zavedení inteligentní elektroinstalace bez větších stavebních úprav do již stávajících staveb, což ocení mnohé památkově chráněné objekty, úřady, školy, školky, nemocnice.

Přestože jsou zařízení HDL v českých zemích relativně nová, HDL Automation s.r.o. věří, že vzhledem k uvedeným vlastnostem se zde prosadí stejně dobře jako v zahraničí. Výrobce HDL tradičně dodává své výrobky do zemí všech kontinentů a také investoři velkých kancelářských, komerčních a rezidenčních komplexů, ale i majitelé rodinných domů u našich evropských sousedů např. v Belgii, Německu, Velké Británii, Itálii, Norsku již výhod řešení HDL využívají.

Na některé aspekty distributorství a nabídky společnosti HDL jsme se zeptali generálního ředitele společnosti GORDIC Jaromíra Řezáče.

 

S čím se nejčastěji setkáváte v poslední době v oblasti domácí automatizace?

Rozhodli jsme se rozšířit stávající portfolio o software pro IoT (Internet of Things), jehož součástí je Smart Cities a Smart Building. Při vývoji využíváme naše dlouholeté zkušenosti včetně kybernetické bezpečnosti, která je v dnešní době nutností pro každý informační systém. Inovace našich produktů poskytují zákazníkům komfortnější používání, úspornější provoz organizací a především bezpečnost. To bych si dovolil zdůraznit, protože bezpečnost je důležitým aspektem, který je třeba řešit v souvislosti s nasazením domácí automatizační techniky. To proto, že uživatelé oblast bezpečnosti často podceňují a myslí si, že se jim nemůže nic stát.

Štěstí přeje připraveným…

Přesně tak – a tady to platí zvláště. Chránit se lze buď tím, že systém bude autonomní bez možnosti vnějšího přístupu nebo musí být dostatečně chráněn. Myslím si ale, že naše firma má v tomto oboru už své zkušenosti a bezpečnost je pro nás na prvním místě.

A proč jste vybrali zrovna HDL?

V současné době se oblast IoT neobejde bez hardwarových prvků a z toho důvodu jsme se po dlouhodobém detailním průzkumu trhu rozhodli pro spolupráci se společností HDL Automation. Systém pro nově budované objekty je v dnešní době samozřejmostí. Řešení HDL je ovšem unikátní. S využitím bezdrátové varianty je možné chytrou automatizaci budov implementovat do stávajících objektů téměř s nulovou mírou demolice i s ohledem na životní prostředí. Prvky systému navíc nepotřebují bateriové napájení, ale využívají takzvaného harwestingu. Hardwarové řešení od společnosti HDL Automation nese vysokou míru kvality a právě zmíněné bezpečnosti. Velmi důležitá pro nás byla také úzká spolupráce s oddělením R&D, které velmi pružně reaguje na naše podněty.

Jaké jsou právní vztahy mezi společnostmi?

HDL Automation, s.r.o. je oficiální a výhradní zástupce této značky pro český a slovenský trh.

A jak hodnotíte spolupráci?

HDL poskytuje partnerům obchodní i marketingovou podporu s vědomím, že každý lokální trh je něčím specifický. Naslouchají proto potřebám našeho trhu a pružně na ně reagují. Spolupráci hodnotím velmi pozitivně.

A jaká konkrétní řešení nabízíte a komu?

Portfolio pokrývá potřeby bytů, rezidencí, hotelů, administrativních budov. Umožňuje nám implementovat chytrou elektroinstalaci i v historických budovách. Dá se říci, že je možné implementovat naše řešení pro automatizaci budov všude tam, kde je kladen požadavek na komfortní ovládání úsporu v rámci provozu a hlavně bezpečnost.

A jak byste popsal pojem chytrá elektroinstalace?

Chytrá elektroinstalace vyhodnocuje různé interní i externí podněty, jako je přítomnost osob v budově, klimatické podmínky a na základě toho optimalizuje provoz budovy. Pokud jsou místnosti prázdné, není třeba je vytápět na 22 °C. Svítí-li slunce, je možné budovu vyhřívat a ne ji vytápět. Zapomenu-li doma zhasnout, mohu vypnout světlo odkudkoli. Prioritou je komfort a finanční úspory. A samozřejmě bezpečnost systému, design a možnost integrace různorodých technických řešení do jednoho funkčního celku.

Stále zmiňujete problematiku bezpečnosti. Jak k ní přistupujete ve vašich řešeních?

Bezpečnost informací včetně kybernetické bezpečnosti je skutečně jedním z hlavních bodů, na které se zaměřujeme. Do našich informačních systémů implementujeme funkcionality pro její zvýšení. Chceme zákazníkům v této oblasti pomáhat. Naučit je odpovědnému chování a schopnosti provozovat systémy tak, aby eliminovaly možnost kybernetického zločinu. Kybernetická bezpečnost není pouze legislativní povinností některých organizací, ale jedná se o existenční nutnost pro všechny.

Autor:  Milan Loucký, redaktor

 

Související příspěvky