Zveme Vás na konferenci Smart Life v éře IoT!

 

ICT NETWORK NEWS Vás jako mediální partner zve na konferenci Smart Life v éře IoT!

KDY: 24. ledna 2017 od 10 hodin,
KDE: KPMG, Pobřežní 648/1a, Praha 8

Výhody smart technologií představují politickou sílu založenou na primárním smyslu slova smart a umožní žít náš každodenní život odpovědnějším a příjemnějším způsobem – zkrátka Smart Life. Začínáme teprve objevovat možnosti Internetu věcí – IoT. Všudypřítomnou konektivitu lidí a věcí a dostupnost dat a jejich analýzu v reálném čase. Vývoj, který se řídí Mooreovým zákonem.
Vedle klasické propagace technologického pokroku je však třeba se současně soustředit na sociologické aspekty a na to, jak navrhovat úspěšné socio-technické systémy. Sociální inovace mají rozhodující vliv na to, zda se technologická invence stane rozšířenou inovací. Pouze pokud vývoj IoT skutečně vyústí ve společenskou přidanou hodnotu, může být duální charakter socio-technických inovací naplněn.

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací 
Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství na konferenci získáte na stránkách konference

P R O G R A M:
RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika
a Pracovní skupina Smart Life CBCSD: Zahájení konference
Jan Žůrek, prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj: Blízký horizont – Vize 2030
Ing. Petr Očko, PhD., předseda Technologické agentury ČR: Podpora socio-technických inovací
Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie: Smart Government
PhDr. Mgr. Ivo Říha, SIC: Cesta k chytrému regionu: středočeská zkušenost
Mgr. Václav Pávek, Gordic spol. s r.o.: Chytrý úřad, Prezentace společnosti Simple Cell:
Ing. Jiří Polák, prezident CACIO: Digitální ekonomika a energetické sítě
UCEEB ČVUT: Moje město můj hrad: Participace jako nástroj zavádění Smart City

Pozvánka v PDF

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související příspěvky